طرح پیمان

اجرای موفق مرحله دوم طرح ملی پیمان (پیشگیری موثر از اعتیاد جهت نشاط اجتماعی) با کسب بیش ۱۳۰ گواهینامه طرح پیمان

سعید فکوری ریاست جمعیت هلال احمر قوچان از اجرای موفق مرحله دوم طرح ملی پیمان توسط مرکز امور جوانان هلال احمر قوچان با اجرای کارگاه و همایش های مختلف خبر داد.

گزارش//طرح ملی پیمان، پیمان جوانان هلال احمری برای دور کردن اعتیاد

بیکاری، دسترسی آسان و دوستان معتاد، نداشتن آگاهی از اعتیاد عوامل اعتیاد جوانان خوزستانی می باشد، با انجام کار تحقیقاتی و پژوهشی توسط خبرگزاری ایسنا با هدف بررسی زمینه ها و عوامل گرایش به مواد مخدر و میزان شیوع آن در مناطق حاشیه اهواز، مشخص شد که گسترش بیکاری، دسترسی آسان به مواد مخدر و ارتباط با دوستان معتاد از عوامل موثر در گرایش جوانان به مواد مخدر بوده است.

گزارش//سازمان جوانان هلال احمر منادی پیشگیری از مصرف مواد مخدر و افزایش تاب آوری جامعه در برابر آسیب های اجتماعی

در تمامی جوامع، جوانان بخش مهم و هسته مرکزی جامعه را تشکیل می دهند و ذخایر آینده برای مسئولیت سپاری در رده های مدیریتی کشورشان بشمار می روند. حضور آینده سازان جوان در این برهه از تاریخ قطعاً رابطه مستقیم با چرخه اداره کشور در آینده خواهد داشت که متاسفانه شبح اعتیاد باعث پاره شدن این زنجیره شده و طیف هرچند کم اما قبل تأملی را در تار خود تنیده و موجب شده امروزه شاهد اتلاف استعداد های بسیاری باشیم که در دام این هیولای خانمان سوز افتاده اند.