شوق رویش

جوانان هلال احمر سیستان و بلوچستان از شوق رویش تا دهه کرامت

در راستای برنامه ابلاغی طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان درتابستان۹۶وبرنامه ریزی های واحدجوانان بحث آموزش کلاس های ورزشی (کونگ فواتوا) را جهت استقبال و آمادگی جوانان دردستورکارقراردادیم ودر مقاطع سنی مختلف بحث آموزش کلاس های ورزشی را جهت بالا بردن روحیه وایجادنشاط درجوانان به اجرایی شد.