نه به اعتیاد

برگزاری دوره تربیت مربی پیشگیری اولیه از اعتیاد برای گروه خواهران با هدف آموزش و توانمندی اعضا

معاون امور جوانان هلال احمر استان تهران از برگزاری دوره تربیت مربی پیشگیری اولیه از اعتیاد برای گروه خواهران و با هدف آموزش و توانمندی بیشتر اعضای منتخب این جمعیت خبر داد.