دست های مهربان

روز جهانی کودک در استان کرمان

روز جهانی کودک در استان کرمان با اجرای برنامه های متنوع توسط کانون های دانش آموزی و غنچه های هلال احمر سپری شد.

گزارش//قیل و قال کودکی به وقت هلال احمر

روز و هفته کودک زمانی است که به افتخار کودکان بنیان گذاشته شده است. کودکی دنیای به مانند دنیای زیبایی است که کودکان در آن زندگی می‌کنند و سرشار از زیبایی ست و از طرفی نیازهای خاص خود را نیز دارد.

اجرای دست های مهربان در قم

آنگاه که در سردترین فصل زندگی انسان،
بیابان های خشک زمین،
تنها با دست های گرمی که بذر محبت میکارند،
سبز می شود.

دست هایی مهربان در جاده‌های کودکی/ گفتگو با یکی از اعضای فعال کردستانی در اجرای طرح دست های مهربان

شیما رسولی یکی از اعضای فعال استان کردستان است که در طرح دست های مهربان همراه تیم اعزامی به مناطق کمتر برخوردار رفت تا اسباب بازی های جمع شده و اهدا شده توسط غنچه های هلال را به بچه هایی برساند که در حسرت داشتن چنین امکاناتی هستند.