استان قزوین

اختران خلقت در آسمان قزوین

همايش استانی اختران خلقت به مناسبت روز دختر و هفته کرامت، با حضور بيش از دويست جوان بشردوست استان قزوين برگزار شد.