حوزه آموزش و پژوهش

حوزه آموزش و پژوهش سازمان جوانان

 معاونت آموزش و پژوهش سازمان جوانان به عنوان یکی از ادارات مهم این سازمان، در سال ۹۳ احیا شد. برخلاف اینکه آموزش و پژوهش در بسیار از سازمان ها و نهاد ها به یک موضوع فرعی تبدیل شده است، این معاونت در سازمان جوانان، کارکرد عملیاتی دارد و این بیشتر در راستای فعالیت های سازمان جوانان که برپایه آموزش و فرهنگسازی بنا نهاده شده، استوار است.

همچنین در بند ۷ اساسنامه جمعیت هلال احمر به آموزش و تربیت جوانان تاکید ویژه ای شده است و از همین رو معاونت آموزش و پژوهش در سازمان جوانان با حرکتی روبه رشد در حال اجرایی کردن برنامه های آمورشی مختلف برای نوجوانان و جوانان است. در سال گذشته بیشترین و مهم‌ترین هدف سازمان جوانان، یعنی آموزش اعضا و رویکرد آموزشی در اجرای تمام برنامه‌های سازمان جوانان هلال احمر مدنظر قرار گرفت. فعالیت های این معاونت در چهار بخش آموزش، پژوهش، ارزشیابی و امور بین الملل طبقه بندی می شود.

ساختار تشکیلاتی

آموزش:

آموزش یکی از دو رکن اساسی در این معاونت است. حتی می توان گفت باتوجه به نوپا بودن این معاونت، در یک سال گذشته بیشتر کارها و فعالیت های انجام شده بر آموزش معطوف بوده است. اما کار آموزش در معاونت آموزش و پژوهش در دو دسته اصلی آموزش های عمومی یا پایه و آموزش های تخصصی طبقه بندی می شود و تمام کسانی که به عضویت سازمان جوانان هلال احمر درمی آیند یک دوره آموزشی ۳۵ ساعته تحت عنوان امداد و کمک های اولیه  و یک دوره آموزشی ۱۵ ساعته تخصصی را پشت سر گذاشته و با اصول اولیه صلیب سرخ و هلال احمر آشنا می شوند. تمام کارهای لازم برای برگزاری این دوره های آموزشی در این بخش انجام می شود.

پژوهش:

در این بخش تمرکز و نگاه براین است تا برای انجام فعالیت های آتی، بررسی و کار تحقیقاتی انجام شود تا برنامه ریزی برای کارها به گونه ای باشد که همه چیز در راستای اصول و اهداف سازمان جوانان و جمعیت هلال احمر انجام شود. براین اساس، آیین نامه و دستورالعمل ها درحال تدوین است تا مشخص شود که کارهای پژوهشی بر چه اساسی باید انجام شود. به این شکل سرفصل ها و عناوین پژوهش، با هماهنگی استان ها انتخاب می شود تا برنامه ریزی برای نشست های علمی مرتبط با فعالیت های سازمان صورت گیرد.

ارزشیابی:

وظیفه نظارت بر نحوه انجام و اجرای تمام برنامه‌های سازمان- اعم از کشوری و ملی- بر عهده اداره ارزشیابی است. همچنین اعلام نتایج و گزارش‌های جمع‌بندی شده، از رئوس وظایف این اداره می‌باشد که براساس دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان، ارزیابی‌ها انجام می‌شود. اما مهم‌ترین اصول ارزیابی که در دستورالعمل آورده شده، شامل نکات زیر است.

برنامه‌های ملی:

تمام برنامه‌های ابلاغی از ستاد به استان‌ها که در محدوده زمانی یکسان و اهداف مشترک در کل کشور برگزار می‌شود. (طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی، طرح ملی سحر و غیره)

برنامه‌های کشوری:

تمام برنامه‌های ستادی که برنامه ریزی و اجرای آن در سازمان انجام شده و حضور شرکت کنندگان در یک محل و از کل کشور می‌باشد و یا از سوی ستاد به استان میزبان منطقه‌ای ابلاغ شده باشد.

برنامه‌های استانی:

شامل تمام برنامه‌هایی که از جانب ستاد به استان ابلاغ شده است و همچنین تمام برنامه‌هایی که استان به صورت داوطلبانه و ابتکاری انجام می‌دهد.

 امور بین الملل

تمام ارتباطات با صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سایر کشورها و همچنین همکاری با یونیسف در این بخش مدیریت می شود. به نظر می رسد فعالیت مستمر و عمیق در این بخش، کمک خوبی برای رسیدن به اهداف موردنظر باشد. از همین رو از سال گذشته و همزمان با فعالیت معاونت آموزش و پژوهش همکاری سازمان جوانان با یونیسف آغاز و مقرر شد در موضوعاتی همچون  پیشگیری از تصادفات، ایدز و اعتیاد و همچنین برای حفاظت از کودکان و تقویت نقش رهبری جوانان، برنامه های مشترکی انجام شود.

کتابخانه

همکاری مستمر و فعال با کارگروه تدوین عملیاتی و راه کارهای اجرایی برنامه پنجساله سازمان جوانان با هدف افزایش بهره وری فعالیت ها و برنامه ها، تهیه بانک اطلاعاتی و رده بندی حدود ۵ هزار کتاب موجود در کتابخانه، مراجعه مستمر کارکنان سازمان جوانان، معاونت توانبخشی، کارکنان شاغل در ساختمان صلح , سازمان داوطلبان و دانشجویان موسسه علمی کاربردی هلال به کتابخانه، ارائه خدمات اینترنتی به همکاران، مددجویان و مراجعان، ارائه خدمات اینترنت، قفسه گردانی کتاب ها، ارسال دو هزار و ۲۵۰ جلد کتاب به مجتمع های دانش آموزی، تهیه آمار از بیش از ۳۷۰ هزار جلد کتاب در فضای جمعیت هلال احمر و همچنین رده بندی کتاب های کتابخانه رییس محترم جمعیت از جمله اقدامات کتابخانه سازمان جوانان در سال گذشته بوده است.