سرپرست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

علی گنج کریمی سرپرست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر