ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بر عهده دکتر شهاب الدین صابونچی می باشد.