المپیاده آماده

خدایا
دلم که برایت تنگ می شود
با آنکه می دانم همه جا هستی
اما
به آسمان نگاه می کنم
آنجاست که وجودت را با تمام وجودم حس می کنم .
سپاس تو را ای خدای خوبم

عکس نوشت : لیلا حسن زاده سرگروه تیم دادرس خوزستان / شهرستان اندیمشک