ورود به دنیایی از صداها

با زدن دکمه ای به دنیایی از صداها وارد میشیم،صداهایی که از دهان کسانی بیرون می آید که همچون گل اند.به همان طراوت، به همان نازکی، به همان زیبایی ،گل هایی چهار فصل،در همه ی زمان ها،آماده اند تا این طراوت و زیبایی را به هرکسی که بخواهد بدون هیچ منتی هدیه دهند.برایشان فرقی نمی کند گرمای کویر یا سرمای کوهستان های صعب العبور،خشکی یا دریا،زمین یا آسمان.زمستان یا تابستان،بهار یا پاییز،آماده اند تا با کوچک ترین ندایی به کمک بشتابند...

عکس نوشت:علیرضا حسام پور. استان مرکزی