دستورالعمل طرح سراسری «نه به اعتیاد»

طرح سراسری «نه به اعتیاد» با شعار «احتیاط کنیم، اعتیاد نزدیک است» ، ششم تیر ماه در سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر توسط جوانان هلال احمر در سراسر کشور برگزار می شود.

»» برای دریافت دستورالعمل طرح بر روی اینجا کلیک کنید.

»» برای دریافت فراخوان طرح بر روی اینجا کلیک کنید.

»» برای دریافت کاربرگ فراخوان طرح بر روی اینجا کلیک کنید.

»» برای دریافت فراخوان شعار بر روی اینجا کلیک کنید.