ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی

خدا به همراهت باشد هموطن...

امدادگران و جوانان جمعیت هلال احمر در سراسر ایران زمین آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.
دل نوشته ات در میثاق نامه کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای را تا نوروزی دیگر به یادگار نگه خواهیم داشت،شما هم فراموش نکنید چه قولی دادید .

عکس نوشت: پریا میر طالبی. استان مرکزی