پیام معاون اول رئیس جمهور به کمپین نه به تصادفات جاده ای/ اقدام بسیار شایسته ای است. ان شالله همه ملت ایران به آن بپیوندند

مهندس جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ورودی شهر کرمان با امضای میثاق نامه به کمپین نه به تصادفات جاده ای پیوست.

مهندس جهانگیری در پیام خود به کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای نوشته است: «اقدام بسیار شایسته ای است. ان شالله همه ملت ایران به آن بپیوندند.»