جوانان و داوطلبان هلال احمر شهرستان خواف در طرح کاشت درخت مثمر مشارکت کردند

رئیس جمعت هلال احمر شهرستان خواف گفت: به رسم هر سال اما در طرحی متفاوت مراسم زیبای درختکاری در روستای زوزن با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیز داری خواف و با کاشت درختان مثمر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر، هادی رمضانی ضمن تشکر از اعضای هلال احمر که در مراسم درختکاری حضور داشتند، افزود: اجرای مراسم درخت کاری امری مهم است و جمعیت هلال احمر خواف در کلیه کانون ها امسال ویژه برنامه درختکاری اجرا کرد.