دستورالعمل برگزاری جشنواره سرود ماه پیشونی – ویژه غنچه های هلال احمر

مقدمه:
نظر به تاثیرگذاری سرود در آموزش کودکان برآنیم با برگزاری مسابقه سرود آموزه های نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر را بین اعضای کانون غنچه های هلال احمر نهادینه سازیم. در این دوره از مسابقات ۱۰ سرود و ۵ نمایش آهنگین جهت اجرا به مهدهای کودک ارائه شده و قطعات ضبط شده آنان برای داوری به ستاد ارسال می گردد.

اهداف:
– آشنایی اعضای کانون غنچه های هلال احمر با اصول هفتگانه جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ
– انتشار اهداف بشردوستانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با زبان کودکانه
– توسعه کار گروهی
– آشنایی کودکان با فعالیت های جمعیت هلال احمر

نحوه اجرا:
– CD سرودها و نمایش ها به همراه کتاب سرودها و پوستر مسابقات در اختیار استان ها قرار می گیرد. استان ها به تعداد سهمیه کانون غنچه های هلال در مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک اقلام مورد نیاز را برای شعب ارسال نموده و شعب نیز بسته های مزبور را در اختیار مهدها و مراکز پیش دبستانی همیار قرار می دهند. همچنین فایل صوتی و فایل کتاب مذکور و فایل پوستر از طریق سامانه سازمان جوانان به آدرس JAVANANHELAL.IR در دسترس می باشد.

– مربیان محترم مهدها با بهره گیری از اقلام دریافتی یک یا چند عنوان از سرود و نمایش ها را انتخاب کرده و پس از تمرین کودکان، نسخه نهایی کار را ضبط نموده و از طریق ارائه CD به شعبه هلال احمر و یا ارسال به شماره تلفن همراه ۰۹۲۱۰۷۰۰۸۱۲ از طریق نرم افزار تلگرام اقدام می نمایند.

– در سرود ضبط شده پوستر جشنواره یا مقوایی که حاوی تاریخ اجرای کار باشد ضروری است در داخل تصویر و در پشت گروه سرود نصب شده باشد.

– هر گروه سرود می تواند حداکثر ۳ اثر را اجرا و ارسال نماید.

– شعب می بایست از طریق معاونان امور جوانان استان ها در صورت دریافت لوح فشرده اجرای کار مهدهای کودک، آن را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به معاونت پیش دبستانی و دانش آموزی ارسال نمایند.

نحوه ارزیابی:
– داوری ابتدایی بر اساس مطابقت سرودهای دریافتی با منابع ارسالی
– داوری مرحله دوم بر اساس داوران درجه دوم سرود و انتخاب سرودهای برتر هر استان
– داوری مرحله سوم بر اساس داوران درجه اول سرود و انتخاب سرودهای برتر کشور

شرایط و مقررات کلی:
– در ارزیابی نهایی از مدیران شعب جمعیت هلال احمر که مهدهای کودک بیشتری را در مسابقات (با توجه به ظرفیت اعلامی کانون غنچه های هلال) مشارکت دهند، تقدیر به عمل خواهد آمد.

– در ارزیابی نهایی از معاونان امور جوانان استان هایی که مهدهای کودک بیشتری را در مسابقات (با توجه به ظرفیت اعلامی کانون غنچه های هلال) مشارکت دهند، تقدیر به عمل خواهد آمد.

– برای کلیه مهدهای کودک مشارکت کننده در این جشنواره (فارغ از رتبه اعلامی) گواهی مشارکت و لوح تقدیر صادر خواهد شد.

– جوایز مهدهای کودک برتر به استان ها ارسال خواهد شد تا طی مراسمی در شعبه ی مربوطه به مسئولان و کودکان مشارکت کننده اهدا گردد.

– تعداد اعضای شرکت کننده در هر گروه دارای سقف نیست و مشارکت تعداد بیشتر کودکان دارای امتیاز است.

– سرود می بایست حتما روی آهنگ بدون کلام خوانده شود.

– استفاده از دکور، لباس های محلی، لباس کانون غنچه های هلال و… در اجرا دارای امتیاز است.

– کلیه کودکان عضو کانون غنچه های فراگیر و سایر کانون های ذکر شده (مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی) در سنین ۵ تا ۷ سال می توانند دراین جشنواره شرکت نمایند.

– اجراهای برتر پس از ارزیابی و داوری توسط هیات داوران به مرحله نهایی (مراسم اختتامیه) دعوت خواهند شد.

– شایسته است این دستورالعمل در اختیار شعب و سپس در اختیار مهدها و مراکز پیش دبستانی همیار قرار گیرد.

– در ابتدای هر سرود می بایست نام مهد یا مرکز پیش دبستانی، نام شهر، شهرستان و استان به صورت واضح بیان شود.

– فیلم تهیه شده نباید دارای افکت باشد.

– نحوه تصویربرداری دارای امتیاز خواهد بود.

آخرین مهلت ارسال آثار:

۱۵ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

 

جهت دریافت فایل Pdf دستورالعمل کلیک کنید