تجهیز کانون های دانشجویی استان بوشهر

مریم البوغبیش معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان بوشهر از تجهیز 7 کانون دانشجویی دانشگاههایاصلی این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر؛ وی گفت: در راستای انجام فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و انسجام برنامه های اجرایی نیاز بود با فراهم اوردن تجهیزات زمینه را ایجاد کنیم.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمز استان بوشهر اظهار داشت : تقویت حس نوعدوستی ، ایجاد حس مسئولیت اجتماعی ،افزابش مشارکت داوطلبانه در بجران ها و بلایای طبیعی و در یک کلام حساس بودن نسبت به سرنوشت جامعه از اولویتهای این کانون های دانشجویی می باشد.

البوغبیش در پایان گفت: اعضای دانشجو برای انعکاس برنامه ها، ثبت فعالیت ها، برنامه ریزی و اجرای مناسبت ها، زمینه سازی حضور اعضا نیاز به تجهیزات داشته که تا امروز تمام سعی و تلاش در تحقق اهداف صورت پذیرفت.