آغاز برگزاری دوره های آموزشی طرح دادرس در شهرضا

بهگزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمراستان اصفهان، رییس جمعیت هلال احمرشهرضا گفت: واحدجوانان این جمعیت، دوره آموزشی طرح دادرس را با حضور تعدادی از تیم های ۱۴نفره دبیرستانهای این شهر با آموزش سرفصل های احیای قلبی ریوی و علایم حیاتی آغاز کرد.

سید حسام الدین سجادی ضمن اشاره به آموزش های امداد و کمک های اولیه در قالب طرح ملی دادرس برای دانش آموزان این شهر گفت:  آموزش ها در هفته های آینده نیز با ارائه سایر سرفصل ها ادامه خواهد داشت.