اعضای کانون دانشجویی پیام نورسیریک آموزش کمک‌های اولیه فرا گرفتند

دوره آموزشی امداد وکمک‌های اولیه ویژه دانشجویان واعضای کانون دانشجویی دانشگاه پیام نورشهرستان سیریک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان، باهدف افزایش توان امدادی وسطح دانش امدادی دانشجویان واعضای کانون دانشجویی دانشگاه پیام نورسیریک، دانشجویان این دانشگاه با آخرین مباحث امدادوکمک‌های اولیه آشناشدند.

دبیر کانون دانشجویی دانشگاه پیام نورسیریک دراین باره گفت: اولین دوره کلاس‌های آموزشی امدادوکمک‌های اولیه ویژه دانشجویان در این دانشگاه برگزارشد.

مرادموسی‌زاده ادامه داد: آموزش از الویت‌های اصلی کانون دانشجویی است ودرنظر داریم اولین دانشگاهی باشیم که کل دانشجویان موفق به فراگیری آموزش‌های لازم باشند.

این دوره آموزشی بمدت ۳۵ ساعت با حضور ۴۰ نفر از دانشجویان در محل ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نورسیریک برگزار شد.