نخستین کارگاه توانمندسازی مسوولین امور جوانان و کارشناسان در کردستان برگزار شد

نخستین کارگاه توانمندسازی مسوولین امور جوانان و کارشناسان استان کردستان  با حضور معاون امور جوانان استان کردستان و رییس اداره اردوها و مسابقات سازمان جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جوانان جمعیت هلال احمر استان کردستان؛ معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر کردستان درباره این کارگاه گفت: کارگاه توانمندسازی مسئولین امور جوانان شعب و کارشناسان استان با هدف ارتقا سطح کارکرد پرسنل هلال احمر در سنندجبرگزار شد.

بابک قنبری گفت: این دوره آموزشی شامل مباحثی در خصوص نحوه برخورد با اعضا، مباحث آموزشی در خصوص سرپرستی اردوها و مکاتبات اداری بوده در سنندج برگزار شد.

وی افزود : در این کارگاه ۳۰ تن از کارشناسان و مسوولین امور جوانان استان شرکت کرده و مباحث مهم آموزشی برای آنها برشمرده شد.

وی اضافه کرد : بزودی باید منتظر خبرهای امیدوار کننده در زمینه ارتقاء سطح آموزشی در استان کردستان باشیم.

 

رفاقت مهر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان جوانان طی سال های گذشته است

همچنین عذرا والی رییس اداره اردوها و مسابقات سازمان جوانان در این کارگاهگفت: خوشبختانه علی رغم محدودیت های اعتباری، طی سنوات گذشته توفیقات ارزنده ای در خصوص تحقق استراتژی ۲۰۲۰ و شناساندن اصول و اهداف بنیادین جمعیت هلال احمر در بین اعضا بدست آمده است.

وی در ادامه به اهمیت برگزاری مناسب مسابقه کشوری رفاقت مهر اشاره کرد و گفت: رفاقت مهر یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان طی سنوات گذشته بوده و هدف از برگزاری آن ایجاد روحیه نشاط و تحرک در جوانان عضو و آشناسازی آنان با مهارت های امدادی است.

وی خاطرنشان کرد: استان کردستان با در نظر گرفتن قابلیت های فراوان جوانان و یکی از مناطق بهره مند از نظر منابع انسانی در ارزیابی های موجود رتبه قابل قبولی را کسب کرده و امیدواریم که شاهد ارتقا سطح فعالیت های فرهنگی و آموزشی در این استان باشیم.

نخستین کارگاه توانمند سازی کارکنان حوزه جوانان استان کردستان با هدف بازآموزی پرسنل شاغل در این معاونت در سنندج برگزار شد.