تفاهم نامه با بنیاد شهید و امور ایثارگران

تفاهم نامه همكاري بين سازمان جوانان جمعيت هلال احمر و
معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران
مقدمه
ترويج فرهنگ ايثارگري و شهادت و تبيين حق عظيم شهيدان و تجليل از ايثارگران و پاسداشت مفاهيم والا و متعالي دين مقدس اسلام و تلاش براي برقراري ارزشهاي ديني تا مرحله ي ايثار و شهادت در مسير رضايت الهي، مفهومي بالنده و اميد آفرين در زندگي انسان مي‌باشد. حضور امدادگران جمعيت هلال احمر در كنار ساير اقشار مردم عزيز ايران اسلامي در حماسه هشت سال دفاع مقدس و نشر مشاركت گسترده ي جوانان در خلق آن حماسه ماندگار ، لزوم آشنايي جوانان را با فرهنگ ايثار ، شهادت ، مقاومت و از خودگذشتگي نمايان مي‌سازد.
لذا به منظور فراهم آوردن زمينه همكاريهاي متقابل علمي، فرهنگي، پژوهشي همكاري و تبادل اطلاعات اين      تفاهم نامه به پيشنهاد معاونت فرهنگي و امور اجتماعي سازمان جوانان هلال احمر بين سازمان جوانان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي كه از اين پس به ترتيب سازمان و بنياد ناميده مي‌شود منعقد مي‌گردد :
ماده 1 : اهداف
1- ايجاد بستري مناسب جهت استفاده از ظرفيتها، توانائيها و امكانات علمي، هنري طرفين براي ترويج فرهنگ شهادت، مقاومت ، پايداري و ايثارگري ، و
2- معرفي و تبيين حق عظيم شهدا و ايثارگران و فداكاران دفاع مقدس و انقلاب اسلامي و انتقال آن به جوانان در راستاي انسجام ملي و اتحاد اسلامي.
ماده2 :  موضوع تفاهم نامه
1- همكاري در زمينه تبادل آثار و اسناد شهدا و ايثارگران ،
2- همكاري در زمينه تأليف و چاپ كتاب ، مجلات و توليد CD و آثار چند رسانه اي ،
3- همكاري و مشاركت در برگزاري جشنواره ها، همايشهاي علمي و تخصصي ايثار و شهادت و بزرگداشت شهدا و ايثارگران و تجليل از آنان ،
4- مشاركت در زمينه توليد برنامه هاي ديداري و شنيداري مستند دفاع مقدس و توليد شده با مضامين شهدا، آزادگان و ايثارگران هلال احمر ،
5- تعميم و تقويت روحيه حماسه آفريني و ايثارگري در بين جوانان عضو ،
6- تأكيد و تصريح بر اهميت ياد شهيدان و حماسه ايثارگران براي تقويت اخلاق حماسي و ايجاد شوق       حماسه آفريني و ايثارگري در جوانان ،
7- تشويق جوانان نسبت به قبول پاسداري از حريت و كرامت هاي انساني و حفظ ارزشها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ،
8- آگاهي نسل جوان از رشادتها و جانبازي هاي حماسه آفرينان امدادگر و …  ، و
9- تقويت روحيه ي خدمت و همكاري، احسان و فداكاري، ايثار و از خودگذشتگي نسبت به همنوعان و مجاهدت و مداومت در كسب توفيق خدمت خلق با بهره گيري از الگوهاي متعالي ايثارگران .
ماده 3 :  وظايف سازمان
1- تلاش براي ايجاد بستري مناسب در مراكز امور جوانان جهت ايجاد زمينه ترويج فرهنگ ايثارگري ،
2- توزيع توليدات فرهنگي بنياد در بين اعضاء ،
3- همكاري در زمينه برگزاري مراسم فرهنگي (يادواره ها، مسابقات، همايش ها و … ) با بنياد از جمله يادواره شهدا و جوانان ،
4- معرفي يك نفر رابط فرهنگي در مراكز استان ها به بنياد جهت سهولت در تعميق همكاريها ،
5- بررسي طرح راه اندازي دفاتر ترويج فرهنگ ايثارگري در مراكز استانها با حمايت بنياد ،
6- همكاري در زمينه جمع آوري و مستندسازي اسناد و آثار فرهنگي شهدا و ايثارگران و ترويج مفاهيم ارزشمند ايثارگري و شهادت در جامعه با هماهنگي بنياد (تفاهم نامه مربوط به چگونگي اجراي طرح متعاقباً تهيه خواهد شد) ،
7- ايجاد بستري مناسب جهت حضور فرزندان شهدا و ايثارگران در برنامه هاي سازمان و ارائه تسهيلات و خدمات ويژه آموزشي و فرهنگي به آنان همانند اعضاي فعال ،
8- برگزاري نمايشگاه مربوط به ايثار و شهادت و آثار هنرمندان ايثارگر ،
9- مشاركت در ايجاد يادمان و آثار هنري حجمي مربوط به ايثار و شهادت در مراكز امور جوانان هلال احمر ،
10-هماهنگي جهت بازديد همكاران و مخاطبين و مراجعين هلال احمر از موز ه هاي شهدا ، و
11-كليه ي فرزندان ايثارگران (فرزندان شهدا ، جانبازان و آزادگان) پس از عضويت در سازمان بعنوان عضو فعال محسوب و از مزاياي آن بهره مند خواهند شد.
ماده 4 :  وظايف بنياد
1- مشاركت در راه اندازي دفاتر ترويج فرهنگ ايثار در مراكز امور جوانان ،
2- ارائه توليدات فرهنگي (كتاب، سي دي، مجله و … ) به سازمان جهت توزيع در بين اعضا ،
3- معرفي يك نفر رابط فرهنگي در مراكز استانها به سازمان جهت سهولت در تعميق همكاريها ،
4- مشاركت در برگزاري يادواره ها از جمله يادواره شهداي امدادگر و جوان ،
5- پرداخت حق الزحمه جوانان شركت كننده در طرح جمع آوري آثار شهدا ،
6- تشويق و دعوت از فرزندان معظم شهدا جهت عضويت در كانون هاي جوانان هلال احمر ،
7- مشاركت در توليد و ارائه آثار نمايشگاهي ، و
8- مشاركت در طراحي و ايجاد يادمان شهدا در مراكز امور جوانان هلال احمر.
ماده 5 : نحوه اجراي پروژه
به منظور هماهنگي و تنظيم برنامه هاي سالانه، كميسيونهاي مشترك در مركز (تهران) و مراكز استانها متشكل از نمايندگان طرفين تشكيل خواهد شد. ضمناً برنامه زمانبندي و شيوه نامه هاي اجرايي مفاد تفاهم نامه توسط نمايندگان رسمي طرفين تهيه و پس از امضاء ارائه خواهد شد.
اين تفاهم نامه مشتمل بر يك مقدمه 2 هدف، 5 ماده و 28 بند در تاريخ 12/11/86 همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامي به امضاء رئيس سازمان جوانان هلال احمر و معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد رسيده و در دو نسخه كه هر كدام حكم واحد دارند تنظيم و براي طرفين لازم الاجرا مي‌باشد.

تفاهم نامه همكاري بين سازمان جوانان جمعيت هلال احمر ومعاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران
مقدمه   ترويج فرهنگ ايثارگري و شهادت و تبيين حق عظيم شهيدان و تجليل از ايثارگران و پاسداشت مفاهيم والا و متعالي دين مقدس اسلام و تلاش براي برقراري ارزشهاي ديني تا مرحله ي ايثار و شهادت در مسير رضايت الهي، مفهومي بالنده و اميد آفرين در زندگي انسان مي‌باشد. حضور امدادگران جمعيت هلال احمر در كنار ساير اقشار مردم عزيز ايران اسلامي در حماسه هشت سال دفاع مقدس و نشر مشاركت گسترده ي جوانان در خلق آن حماسه ماندگار ، لزوم آشنايي جوانان را با فرهنگ ايثار ، شهادت ، مقاومت و از خودگذشتگي نمايان مي‌سازد.    لذا به منظور فراهم آوردن زمينه همكاريهاي متقابل علمي، فرهنگي، پژوهشي همكاري و تبادل اطلاعات اين      تفاهم نامه به پيشنهاد معاونت فرهنگي و امور اجتماعي سازمان جوانان هلال احمر بين سازمان جوانان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي كه از اين پس به ترتيب سازمان و بنياد ناميده مي‌شود منعقد مي‌گردد :
ماده 1 : اهداف1- ايجاد بستري مناسب جهت استفاده از ظرفيتها، توانائيها و امكانات علمي، هنري طرفين براي ترويج فرهنگ شهادت، مقاومت ، پايداري و ايثارگري ، و2- معرفي و تبيين حق عظيم شهدا و ايثارگران و فداكاران دفاع مقدس و انقلاب اسلامي و انتقال آن به جوانان در راستاي انسجام ملي و اتحاد اسلامي.
ماده2 :  موضوع تفاهم نامه1- همكاري در زمينه تبادل آثار و اسناد شهدا و ايثارگران ،2- همكاري در زمينه تأليف و چاپ كتاب ، مجلات و توليد CD و آثار چند رسانه اي ،3- همكاري و مشاركت در برگزاري جشنواره ها، همايشهاي علمي و تخصصي ايثار و شهادت و بزرگداشت شهدا و ايثارگران و تجليل از آنان ،4- مشاركت در زمينه توليد برنامه هاي ديداري و شنيداري مستند دفاع مقدس و توليد شده با مضامين شهدا، آزادگان و ايثارگران هلال احمر ،5- تعميم و تقويت روحيه حماسه آفريني و ايثارگري در بين جوانان عضو ،6- تأكيد و تصريح بر اهميت ياد شهيدان و حماسه ايثارگران براي تقويت اخلاق حماسي و ايجاد شوق       حماسه آفريني و ايثارگري در جوانان ،7- تشويق جوانان نسبت به قبول پاسداري از حريت و كرامت هاي انساني و حفظ ارزشها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ،8- آگاهي نسل جوان از رشادتها و جانبازي هاي حماسه آفرينان امدادگر و …  ، و9- تقويت روحيه ي خدمت و همكاري، احسان و فداكاري، ايثار و از خودگذشتگي نسبت به همنوعان و مجاهدت و مداومت در كسب توفيق خدمت خلق با بهره گيري از الگوهاي متعالي ايثارگران .
ماده 3 :  وظايف سازمان1- تلاش براي ايجاد بستري مناسب در مراكز امور جوانان جهت ايجاد زمينه ترويج فرهنگ ايثارگري ،2- توزيع توليدات فرهنگي بنياد در بين اعضاء ،3- همكاري در زمينه برگزاري مراسم فرهنگي (يادواره ها، مسابقات، همايش ها و … ) با بنياد از جمله يادواره شهدا و جوانان ،4- معرفي يك نفر رابط فرهنگي در مراكز استان ها به بنياد جهت سهولت در تعميق همكاريها ،5- بررسي طرح راه اندازي دفاتر ترويج فرهنگ ايثارگري در مراكز استانها با حمايت بنياد ،6- همكاري در زمينه جمع آوري و مستندسازي اسناد و آثار فرهنگي شهدا و ايثارگران و ترويج مفاهيم ارزشمند ايثارگري و شهادت در جامعه با هماهنگي بنياد (تفاهم نامه مربوط به چگونگي اجراي طرح متعاقباً تهيه خواهد شد) ،7- ايجاد بستري مناسب جهت حضور فرزندان شهدا و ايثارگران در برنامه هاي سازمان و ارائه تسهيلات و خدمات ويژه آموزشي و فرهنگي به آنان همانند اعضاي فعال ،8- برگزاري نمايشگاه مربوط به ايثار و شهادت و آثار هنرمندان ايثارگر ،9- مشاركت در ايجاد يادمان و آثار هنري حجمي مربوط به ايثار و شهادت در مراكز امور جوانان هلال احمر ، 10-هماهنگي جهت بازديد همكاران و مخاطبين و مراجعين هلال احمر از موز ه هاي شهدا ، و11-كليه ي فرزندان ايثارگران (فرزندان شهدا ، جانبازان و آزادگان) پس از عضويت در سازمان بعنوان عضو فعال محسوب و از مزاياي آن بهره مند خواهند شد.
ماده 4 :  وظايف بنياد1- مشاركت در راه اندازي دفاتر ترويج فرهنگ ايثار در مراكز امور جوانان ،2- ارائه توليدات فرهنگي (كتاب، سي دي، مجله و … ) به سازمان جهت توزيع در بين اعضا ،3- معرفي يك نفر رابط فرهنگي در مراكز استانها به سازمان جهت سهولت در تعميق همكاريها ،4- مشاركت در برگزاري يادواره ها از جمله يادواره شهداي امدادگر و جوان ،5- پرداخت حق الزحمه جوانان شركت كننده در طرح جمع آوري آثار شهدا ،6- تشويق و دعوت از فرزندان معظم شهدا جهت عضويت در كانون هاي جوانان هلال احمر ،7- مشاركت در توليد و ارائه آثار نمايشگاهي ، و8- مشاركت در طراحي و ايجاد يادمان شهدا در مراكز امور جوانان هلال احمر.
ماده 5 : نحوه اجراي پروژه   به منظور هماهنگي و تنظيم برنامه هاي سالانه، كميسيونهاي مشترك در مركز (تهران) و مراكز استانها متشكل از نمايندگان طرفين تشكيل خواهد شد. ضمناً برنامه زمانبندي و شيوه نامه هاي اجرايي مفاد تفاهم نامه توسط نمايندگان رسمي طرفين تهيه و پس از امضاء ارائه خواهد شد.   اين تفاهم نامه مشتمل بر يك مقدمه 2 هدف، 5 ماده و 28 بند در تاريخ 12/11/86 همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامي به امضاء رئيس سازمان جوانان هلال احمر و معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد رسيده و در دو نسخه كه هر كدام حكم واحد دارند تنظيم و براي طرفين لازم الاجرا مي‌باشد.