در مسابقه پیامکی ماه‌مهربان شرکت کنید و جایزه بگیرید (ویژه غنچه های هلال)

نشریه ماه‌مهربان مسابقه پیامکی برای غنچه‌های هلال درنظر ‌گرفته است و کودکان می‌توانند با شرکت در این مسابقه، شانس خود را برای برنده‌شدن امتحان کنند.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان جوانان هلال‌احمر، این مسابقه پیامکی به شرح زیر است:

دودکش بخاری خانه ای درست نصب نشده است و دود اتاق را پر کرده است و دو کودک در این اتاق پر از دود قرار دارند.

در کدام تصویر با این حادثه اشتباه برخورد شده است و خطر بچه ها را تهدید می کند؟

 

عدد این تصویر را به همراه شماره مجله، شماره مسابقه، نام و نام خانوادگی، شهر و استان خود به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۴۷ ارسال کنید.

کودکان ۵ تا ۹ سال می توانند تا پایان مهرماه در این مسابقه شرکت کنند.

 

۲۲۲۲

 

۱۱۱۱