روز دوم اردوی نشاط و امید ویژه دبیران پسر کانون های شاخه آزاد جوانان به روایت تصویر

روز دوم کلاس های آموزشی متنوعی برگزار شد. اعضا در کلاس آموزشی آموزش اصول بین المللی بشردوستانه و قوانین بشردوستانه با این مباحث آشنا شدند و همچنین در هم اندیشی با حضور نماینده سازمان بی پرده تمامی مشکلات خود و پیشنهاداتی که برای بهتر شدن سازمان داشتند ارائه کردند.

عکس: مجتبی رضایی