در نخستین روز سومین مرحله از برگزاری اردوهای نشاط و امید

مباحثه دبیران کانون های جوانان آزاد در خصوص حقوق بشردوستانه در کلاس آموزشی حقوق بشردوستانه

در سومین مرحله از اردوهای نشاط و امید با حضور دبیران پسر کانون های شاخه آزاد جوانان کلاس آموزشی حقوق بشردوستانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر؛ این دوره آموزشی توسط مدرس حقوق بین المللی بشردوستانه در جمعیت هلال احمر برگزار شد.
دبیران کانون های جوانان آزاد در این کلاس با یکدیگر به تبادل نظر و گفتگو پرداختند.

نکته جالب توجه این بود که با توجه به علاقه اعضا به مباحث بشردوستانه و بررسی اصول و اهداف در جامعه و در میان مردم بخشی از کلاس توسط اعضا برگزار شد.
اعضا در خصوص رعایت اصول و همچنین لزوم رعایت این موارد میان مردم و به خصوص میان مسوولان به مباحثه پرداختند.

همچنین در این کلاس آموزشی کتاب حقوق بین المللی بشردوستانه میان اعضا توزیع شد.

در این کتاب به پرسش هایی در خصوص آشنایی بیشتر با حقوق بین المللی بشردوستانه پاسخ داده شده است تا اعضا هرچه بهتر بتوانند با این حقوق آشنا شوند.

در این جلسه به اصول و اهداف موجود در حقوق بشردوستانه پرداخته شد و همچنین تاثیرات رعایت این حقوق در جوامع مختلف بررسی شد.

 

عکس ۳