اولین روز از اردوی نشاط و امید ویژه کانون های شاخه آزاد جوانان

دبیران کانون های شاخه آزاد جوانان در بدو ورود به اردوگاه مهر بندرانزلی در جلسه توجیهی حاضر شدند. همچنین صبح امروز مراسم افتتاحیه سومین مرحله از اردوهای نشاط و امید برگزار شد.

عکس: مجتبی رضایی