کسب رتبه عالی در عملکرد از فعالیت غنچه های هلال احمر استان بوشهر

کانون غنچه های هلال احمر استان بوشهر در ارزیابی 6 ماهه دوم سال 93 برتر شناخته از سوی ریاست محترم سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جناب آقای دکتر قبادی دانا مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر؛ متن ارسالی ریاست سازمان جوانان به مدیرعامل استان ضمن تقدیر از تلاس های ارزنده جنابعالی و سایر همکاران آن استان در اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی پایه و یسترسازی برای نهادینه کردن آموزه های هلال احمر در میان فرزندان ایران اسلامی باتوجه به گزارش اعلام شده در ۶ماهه دوم سال ۹۳ آن استان عالی ارزیابی شد.

مریم آلبوغبیش معاون امور جوانان استان ، برگزاری مدون برنامه های مناسبتی در مهدهای کودک و شرکت حداکثری اعضای کانون های غنچه های هلال اجرای برنامه مطابق دستورالعمل؛ ارسال گزارش در حداقل زمان برگزاری دوره های آموزشی مربیان مهدکودک را علت موفقیت و کسب ارزیابی عالی را از مجموعه سازمان دانست.