اتمام ارزیابی پست های نوروزی غرب استان توسط ارزیابان جوان

معاون امور جوانان استان هرمزگان از اتمام ارزیابی پست های نوروزی غرب استان توسط ارزیابان جوان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان هرمزگان؛ امروز صبح رفیعی بندری معاون امور جوانان اظهار کرد: در آغازین روزهای اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی تا کنون؛ پست های نوروزی استان توسط و کارشناسان امور جوانان و ارزیابان جهت ارزیابی پست های نوروزی استان ،بازدید به عمل آمده است.

رفیعی بندری گفت: این ارزیابان علاوه بر  بازدید به نکات کلیدی شاخص های ویژه ارزیابان بخصوص به رعایت شئونات اسلامی و حسن خلق اعضا در برخورد با مسافرین نوروزی، خیمه نماز و ویژه فضای دوستدار کودک بسیار تاکید داشتند.

در پایان رفیعی بندری اعلام کرد: ارزیابی پست های نوروزی غرب استان توسط ارزیابان جوان داوطلب به اتمام  رسید و از تاریخ ۱۱/۱/۹۴ ارزیابان به همراه کارشناسان امور جوانان استان به شرق استان جهت ارزیابی و بازدید از پست ها محور شرقی استان می روند.