حضور اعضای جوان هلال احمر استان در جشنواره ها

بیش از 200 نفر از اعضای کانون های دانش آموزی در تولید محتوا و فیلم آموزشی دادرس، جشنواره هلال خندان من، پوپک قصه گو، پویش مهربانی، احسان در کرونا، پیام مهربانی برای فرشتگان سپید موی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان گیلان سیاوش غلامی مدیر عامل استان گفت: با نهادینه کردن آموزش و فرهنگ در بین اعضای کانون های دانش آموزی عضو هلال احمر به عنوان آینده سازان این نهاد مردمی می باشند که با برنامه ریزی درست و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی، آموزشی و هنری می توانیم با ایجاد انگیزه آنان را به فعالیت های بشردوستانه علاقه مند کنیم.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ها آشنایی بیشتر اعضا با هلال احمر، اهداف بشردوستانه صلیب سرخ و هلال احمر و ارتقای روحیه مشارکت و کارهای گروهی در بین اعضا می باشد.

امید عظیمیان معاون جوانان هلال احمر استان نیز گفت: با توجه به اهمیت جذب و برنامه ریزی اعضای جوان این معاونت تلاش می کند تا با فراهم نمودن زمینه ای مناسب فرهنگی و آموزشی برای اعضائ در سنین مختلف ضمن ایجا علاقه مندی و انگیزه آنان در جذب و توانمند سازی آنان قدم بردارد.

معاون جوانان هلال احمر گیلان افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ها ایجاد نشاط و افزایش روحیه اجتماعی در راستای جذب و نگهداشت و تربیت نیروهای متخصص و استفاده از توان آنان در اجرای اهداف هلال احمر می باشد .

عظیمیان بیان کرد: تولید محتوی و فیلم آموزشی دادرس، جشنواره هلال خندان من، پوپک قصه گو، پویش مهربانی، احسان در کرونا، پیام مهربانی برای فرشتگان سپید موی از جشنواره هایی بود که اعضای علاقه مند دانش آموزی در آن شرکت کردند.