راهنمای جامع طرح سحر (سازماندهی حمایت های روانی و فرهنگی – اجتماعی در بلایا)

سید علی منیری سرپرست معاونت دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با تشریح راهنمای جامع طرح سحر (سازماندهی حمایت های روانی و فرهنگی – اجتماعی در بلایا) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر؛ سید علی منیری بیان کرد، سازمان جوانان جمعیت هلال­ احمر ایران در راستای اهداف، تعهدات، وظایف و مأموریت­های محوله در پاسخ به حوادث و سوانح و تصویب واگذاری فرایند بازتوانی و اجتماعی به آسیب­دیدگان در بلایا در شصتمین جلسه شورای عالی جمعیت (سال 1391) عهده­دار این وظیفه شده است. اولین بار بصورت رسمی در سال 1393 با برگزاری دوره­های آموزشی تیم سحر (سازماندهی تیم­های حمایت روانی و فرهنگی – اجتماعی در بلایا) تشکیل شد و در زلزله سال 1396 استان کرمانشاه نیز به ارائه خدمت به مردم آسیب­دیده پرداختند.

 

اسناد بالا دستی:

برنامه پاسخگویی جمعیت (EOP)

مصوبه شصتمین جلسه شورای عالی جمعیت (1391)

 

تعاریف و اصطلاحات:

حادثه/

واقعه ناگوار و پیش­بینی نشده که سبب صدمه و آسیب می­شود و پاسخ به آن ضروری است.

پیشگیری/

مجموعه اقداماتی که با هدف جلوگیری از وقوع آسیب­های روانی و اجتماعی با کاهش آثار زیانبار آنها انجام می­شود.

آمادگی/

مجموعه اقداماتی است که در راستای ارائه پاسخ مناسب به آسیب­های روانی اجتماعی ناشی از حوادث و سوانح صورت می­پذیرند.

پاسخگویی (مقابله)/

ارائه خدمات روانی اجتماعی به دنبال وقوع حادثه که با هدف شناسایی و غربالگری افراد آسیب­دیده و ارجاع به مراکز مراقبت­های پایه بهداشتی (BHCU) است.

آسیب دیده/

کلیه افرادی که در اثر حادثه از ادامه زندگی سالم خود از نظر روانی و اجتماعی محروم شده­اند.

تیم/

مجموعه­ای از چند نفر هماهنگ، آموزش ­دیده، سازماندهی شده و دارای مهارت کافی و تجهیزات برای پاسخگوی سریع و موثر به آسیب­های روانی اجتماعی ناشی از حوادث

 

 

حمایت های روانی اجتماعی

فرآیندی است بر مبنای یک همکاری تیمی که قبل، حین و بعد از حوادث در جهت پیشگیری از بروز آسیب های روانی

اجتماعی ناشی از حوادث و یا کاهش اثرات آنها و تامین سلامت روانی و اجتماعی آسیب دیدگان انجام می گیرد، به نحوی

که آسیب دیدگان بتوانند خود را با فشار های روانی ناشی از بلایای طبیعی و انسان ساخت سازگار نمایند.

 

شرح دستورالعمل

حوزه عملکردی طرح سحر

 • توانمند سازی مردم

امروزه جلب بهره مندی از مشارکت مردمی مهمترین راهکار توسعه بخش های مختلف اجتماعی تلقی می شود.  مقوله

حمایت روانی و فرهنگی – اجتماعی در بلایا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ارتقای آن نیازمند همت جمعی و بخشهای مختلف جامعه است. تغییر سیمای معضلات سلامت روان، نیاز به اصلاح رفتار های اجتماعی و شیوه های زندگی را الزامی می سازد. فرآیند توانمند سازی با توسعه و افزایش آگاهی درباره مسائلی که تغییر آنها مد نظر است، آغاز می شود. سپس بر اساس آگاهی شکل گرفته از نیاز یا تمایل برای تغییر، ارتباط خود را با افراد دیگر و منابع، ازطریق یادگیری مهارت ها و اطلاعات جدید آغاز می کنند. افراد بعد از این که مهارت ها و اطلاعات جدیدی کسب می کنند و با افراد دارای علائق مشابه ارتباط برقرار می کنند؛ آماده اقدام و حرکت می شوند . نقش تسهیلگر اجتماعی تشویق افراد، حمایت از اقدام و مشارکت آنها و همچنین استمرار نقش ارتباطی است و حرکت یا اقدام افراد را درحوزه های دلخواه تغییر تسهیل میکند . در نهایت، فرآیند توانمند سازی شامل ترکیبی از مهارت ها، دانش و منابع به دست آمده در مراحل قبل در زندگی افراد است.

 • توانمند سازی اعضا

امروزه آموزش و پرورش منابع انسانی، به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دست یابی به سرمایه انسانی و سازگاری

مثبت با شرایط تغییر قلمداد می شود. داوطلبان ارائه دهنده حمایت های روانی و فرهنگی – اجتماعی به عنوان مهم ترین رکن در اهداف طرح سحر شناخته میشوند. توسعه توانمندیهای این گروه از داوطلبان، منجر به بهبود عملکرد میگردد. بنابراین در جامعه ای که به سرعت در حال دگرگونی است، آموزش داوطلبان هر حوزه نه تنها مطلوب بوده، بلکه فعالیتی است که هر طرح یا برنامه توسعه ای باید برای آن استراتژی داشته باشد تا همواره این داوطلبان کارآمد، بهره ور و روزآمد باشند. هدف نهایی توانمند سازی داوطلبان ارائه دهنده حمایت های روانی و فرهنگی – اجتماعی ؛ بهبود دانش، نگرش و مهارت های آنها جهت مداخله در قبل، حین و بعد از حوادث می باشد.

 • بازتوانی روانی

حمایت های روان شناختی که پس از ضربه های روانی ناشی از مرگ نزدیکان و شوک حادثه، در مورد آسیب دیدگان و نیز

امدادگران و مسئولان، اعمال می گردد را باز توانی روانی تعریف مینمایند. به منظور دستیابی به هدف فوق، بازتوانی در سه

دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت می پذیرد. حمایت های روانی در راستای دستیابی به چند هدف نظیر

تشویق فرآیند های حل و فصل روان شناختی با توجه به ساز و کار های مقابله سازگار، کمک به آسیب دیدگان در راستای

کسب مجدد احساس مهارت، تسلط و کنترل خویش و کاهش احساس درماندگی؛ ارزیابی و تشخیص افراد در معرض خطر

ابتلا به اختلالات روان شناختی و تسهیل مشارکت و اتحاد آسیب دیدگان در چارچوب و بافت اجتماعی خویش؛ اعمال می

گردد.

12

 • بازتوانی اجتماعی

بازتوانی اجتماعی به حمایت های اجتماعی خاص اطلاق می شود که به بازماندگان، افراد آسیب پذیر و خانواد های بی

سرپرست یا آواره، با هدف سازگاری با تاثیرات سوء حادثه ارائه میگردد و بازسازی و تقویت سرمایه اجتماعی شامل انسجام

اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و پیوستگی اجتماعی را به دنبال دارد.

 

 

هدف

افزایش تاب­آوری افراد جامعه و پیشگیری و کاهش عوارض روانی اجتماعی ناشی از حوادث

 

 

اهداف اختصاصی

 • سازماندهی و توسعه مشارکت اجتماعی مردم در بلایای طبیعی و انسان ساخت
 • توسعه فرهنگ حمایت های روانی و فرهنگی – اجتماعی در حوادث

 

رویکرد طرح سحر

 • بهره مندی از مشارکت فراگیر داوطلبان
 • توانمند سازی افراد و اجتماعات محلی
 • توجه به امر پیشگیرانه جامع و مردم محور در تمامی اقدامات
 • توجه به فرهنگ بومی، اعتقادات و ارزش های آحاد جامعه

 

سیاست های اجرایی:

 • توسعه آموزش همگانی، تخصصی و ارتقای فرهنگ حمایت روانی و فرهنگی – اجتماعی در حوادث
 • تقویت ظرفیت های آمادگی و برنامه ریزی در زمان بحران
 • گسترش مشارکت های داوطلبانه در مدیریت مخاطرات طبیعی با رویکرد اجتماع محور
 • تقویت و بهبود سیستم نظارت بر فعالیت ها و برنامه های اجرایی و استاندارد سازی خدمات رسانی به آسیب دیدگان

 

ارزش های سحر

سلامت همه جانبه:

سلامت شامل رفاه و آرامش جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است. سلامت موهبتی الهی است و زمینه تحقق انسان

سالم برای نیل به کمال انسانی می باشد. سلامت ابعاد و تعیین کنندههای متعدد و پیچیده ای دارد و در نتیجه تامین آن به

صورت تک بعدی و یک سویه میسر نمی شود و نیازمند اتخاذ نگاهی همه جانبه و کل نگر در سطوح مختلف فردی،

خانوادگی، ملی و بین المللی است. نگاهی متوازن به کلیه سطوح پیشگیری و مداخله در تعیین کننده ها و تهدید کننده ها

آن، توجه به سلامت را وظیفه ای مهم، فرابخشی و فراملی تلقی می کند. لذا برای دست یابی به هدف توسعه پایدار، انسان

سالم، وظیفه ی تمام نهاد های اجتماعی است که مشارکت داشته باشند.

کرامت انسانی:

بر اساس ارزش والای اسلامی، انسان در عرصه خلقت از جایگاه ویژه و والاتری نسبت به سایر مخلوقات برخوردار است.

بر اساس این ارزش، همه انسان ها محترم بوده، با یکدیگر برابرند و حیات آنها حرمت ویژه ای دارد. در حیطه حمایت های

روانی و اجتماعی – فرهنگی در بلایا، این حرمت در احترام به حق باری تعالی و حقوق دیگران، رعایت حریم خصوصی، رازداری، حق انتخاب و تصمیم گیری در امور خود، پرهیز از ظلم، هر گونه تبعیض و آسیب رساندن و لزوم نوع دوستی و نیکوکاری تجلی پیدا می کند.

 

نقش کارشناس مسئول طرح سحر در قبل، حین و بعد از بحران

نقش کارشناس مسئول طرح سحر قبل از رخداد بلایا

– مدیریت و برنامه ریزی کلیه اقدامات پیش از حادثه

– تشکیل، ساماندهی و نگهداری کلیه تیم های سحر

– نظارت و ارزیابی فعالیت های کلیه تیم های سحر

– حمایت طلبی، توسعه مشارکت و تعامل بین بخشی و درون بخشی در حوزه حمایت های حمایت روانی و فرهنگی – اجتماعی

– مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

– مستند سازی فعالیت ها، اقدامات و گزارشات مربوط به طرح سحر

– ایجاد بانک جامع اطلاعات آماری

– تهیه و تنظیم برنامه و محتوای عملیاتی توسعه طرح سحر

– تلاش درون بخشی و برون بخشی در جهت توسعه و معرفی طرح سحر

– تعامل رسانه ای و توسعه همکاری با مطبوعات و رسانه های خبری

– ارائه برنامه ها و گزارش عملکرد به مراجع بالا دستی

– مشارکت در تهیه نشریات، مجلات و فیلم های آموزشی

– برگزاری مراسم تحلیف داوطلبان در طرح سحر

– مشارکت در برگزاری نشست های تخصصی حوزه حمایت های روانی و فرهنگی – اجتماعی در بلایا

 

 

نقش کارشناس مسئول طرح سحر حین رخداد حادثه

– مدیریت و برنامه ریزی کلیه اقدامات حین حادثه

– سازماندهی و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی جهت مدیریت مطلوب حادثه

– تشکیل و ساماندهی کلیه تیم های سحر

– مدیریت فراخوان، آماده باش و اعزام و مدیریت سیستم هشدار سریع به واحد های شهرستان، استان و منطقه

– نظارت و ارزیابی فعالیت های کلیه تیم ها

– مستند سازی فعالیت ها، اقدامات و گزارشات مربوط به طرح سحر

– مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

– تعامل رسانه ای و توسعه همکاری با مطبوعات و رسانه های خبری

– ارائه برنامه ها و گزارش عملکرد به مراجع بالا دستی

– ایجاد لایه های ارتباطی چندگانه و مشترک بین اعضا و کمیته ها

– مدیریت جلسات اضطراری در خصوص بحران

– حمایت طلبی دستگاه های همکار، ذی نفع و یاری رسان

– برآورد و ارزیابی سریع منطقه متاثر از رخداد بحران و تدوین و ارائه گزارش حادثه

 

نقش کارشناس مسئول طرح محب پس از رخداد حادثه

– مدیریت و برنامه ریزی کلیه اقدامات پس از حادثه

– سازماندهی و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

– ارزیابی فعالیت های کلیه تیم ها

– مستند سازی فعالیت ها، اقدامات و گزارشات مربوط به طرح

– تعامل رسانه ای و توسعه همکاری با مطبوعات و رسانه های خبری

– ارائه برنامه ها و گزارش عملکرد به مراجع

– ایجاد بانک جامع اطلاعات آماری از حوادث و سوانح، داوطلبان، سازمان های همکار

– تشکیل جلسات و نشست های ارزیابی، بازنگری و تبادل تجربیات داوطلبان و سازمان های همکار

– تشکیل جلسات درس آموخته کلیه اجزا مدیریتی عملیاتی

– برگزاری همایش تقدیر از داوطلبان همکار و فعال در کشور و استان

– تحلیل و ارزیابی از کلیه اقدامات طرح سحر

 

نقش و معرفی اعضای تیم حمایت روانی و فرهنگی – اجتماعی در بلایا:

مقصود تیمی است که از یک نفر کارشناس، دو نفر عضو تیم حمایت روانی و سه نفر عضو تیم حمایت فرهنگی – اجتماعی (مربی کار با کودک، مربی آموزش و پرورش خلاقیت و مسئول فعالیت­های ورزشی – فرهنگی) تشکیل شده است و عمده وظیفه حمایت روانی و فرهنگی – اجتماعی در بلایا به آحاد جمعیت متاثر از حادثه را به عهده می گیرند. این تیم تحت نظارت معاون جوانان استان و طی گذراندن دوره ابلاغی ستادی شکل خواهد گرفت و تمامی الزامات هویت بخشی را مطابق با راهنمای جامع ستادی اخذ خواهد نمود.

 

شرایط احراز افراد تیم تخصصی ارائه دهنده حمایت روانی و فرهنگی – اجتماعی در بلایا:

دارا بودن حداقل مدرک فوق دیپلم برای اعضای تیم حمایت روانی ترجیحاً دانش­آموختگان رشته­های روانشناسی و مددکاری

دارا بودن حداقل مدرک فوق دیپلم برای اعضای تیم­های حمایت­ اجتماعی – فرهنگی ترجیحاً دانش­آموختگان رشته­های علوم تربیتی، مددکاری و امور فرهنگی

دارا بودن حداقل 1 سال سابقه عضویت و فعالیت در برنامه­ها و فعالیت­های سازمان

حداقل سن  20 سال تمام

شرکت در دوره های تخصصی و عمومی طرح سحر

برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی

توانایی انجام کار تیمی و برخورداری از روحیه مشارکت پذیر و متعهد به اصول و اهداف بشر دوستانه

 

نقش اعضای تیم حمایت روانی:

ارزیابی و غربالگری افراد آسیب­دیده

هماهنگی با واحد پذیرش

ارجاع افراد آسیب­دیده

ثبت اطلاعات مورد نیاز

مستند سازی اقدامات انجام شده

 

نقش اعضای تیم حمایت فرهنگی – اجتماعی در بلایا:

ثبت اطلاعات مورد نیاز درباره کودکان و دیگر افراد متأثر از حادثه

رعایت دقیق ارزش­های اجتماعی

ایجاد همکاری و مشارکت سازنده بین اجتماعات محلی

مستند سازی اقدامات انجام شده

برپایی فضای دوستدار کودک

برگزاری برنامه های آموزشی و تفریحی طراحی، تدارک و اجرای طرح های پیشگیرانه با رویکرد اجتماع محور

 

همیاران سحر:

مقصود افرادی هستند که در زمان قبل، بعد و حین رخداد حوادث به عنوان داوطلب به تیم های تخصصی ارائه دهنده حمایت روانی و فرهنگی – اجتماعی یاری می رسانند.

 

 

نقش همیاران سحر:

– تشویق خانواده ها به بهره گیری از تسهیلات تیم های تخصصی

– جلب همکاری و مشارکت افراد محله

– مشارکت در انجام نیاز سنجی و اولویت سنجی مشکلات منطقه

– تهیه و روز آمد نمودن بانک اطلاعاتی درباره کودکان، زنان، سالمندان سانحه دیده، بیماران و مصدومین

– ایجاد همکاری و مشارکت سازنده بین اجتماعات محلی

– همکاری و هماهنگی با تیم ها

 

شرایط احراز همیاران سحر:

– دارا بودن مدرک حداقل دیپلم

– حداقل سن برای مشارکت در ارائه خدمات 18 سال

– برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی

– توانایی انجام کار تیمی و برخورداری از روحیه مشارکت پذیر و متعهد به اصول و اهداف بشر دوستانه

 

مسئول اجرایی تیم سحر در زمان حوادث:

مسئول تیم اجرایی، یکی از کارشناسان آموزش­دیده همکار می باشد که در زمان بحران با اجرای صحیح و کارآمد وظایف، در راستای اعتلای حمایت های روانی و اجتماعی – فرهنگی و کاهش آسیب های ناشی از آن مشارکت می نماید.  مسئول تیم اجرایی در تمامی مراحل طرح محب مشارکت فعالی را خواهد داشت.

 

نقش مسئول اجرایی تیم در زمان حادثه:

– نظارت بر فعالیت های کلیه اعضای تیم

– دریافت، جمع بندی و تجزیه و تحلیل گزارش روزانه عملکرد از اعضای تیم

– مدیریت منابع انسانی، حمل و نقل و مدیریت منابع مالی

– تامین تسهیلات و تجهیزات ارائه خدمت

– مدیریت اسکان، تغذیه و … اعضای تیم

 

شرایط احراز مسئول اجرایی طرح سحر:

– دارا بودن مدرک کارشناسی در کلیه رشته های تحصیلی

– دارا بودن حداقل 5 سال سابقه کار موثر در فعالیت های خدماتی و داوطلبانه

– حداقل سن برای مشارکت در ارائه خدمات 30 سال

– شرکت در دوره های آموزشی

– برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی

– توانایی انجام کار تیمی و برخورداری از روحیه مشارکت پذیر و متعهد به اصول و اهداف بشر دوستانه

– ساکن منطقه متاثر از حادثه

– ترجیحا …

 

تبصره: محل استقرار این تیمها  بنا بر تشخیص دبیرخانه مرکزی طرح سحر و معاون امور جوانان استان آسیب دیده خواهد بود و تامین تمامی امکانات و الزامات تیم های سحر به عهده استان می باشد.

تبصره: لازم به ذکر است دوره اعتبار کارت های طرح سحر به منظور هویت دهی به اعضای تیم به مدت 3 سال می

باشد و فرد ارائه دهنده خدمات حمایتی می بایست بعد از این مدت در دوره های بازآموزی ابلاغی ستادی شرکت نماید.

تبصره : کلیه گزارشات عملکرد به صورت سلسله مراتبی و در قالب فرم های الکترونیکی و در صورت نبود زیرساخت؛ از

روش جایگزین تلفنی به ستاد کشوری به صورت روزانه در زمان بحران توسط کارشناس مسئول طرح سحر ارسال گردد.

تبصره : کلیه گزارشات خبری و مصاحبه ها می بایست با هماهنگی مدیرعامل استان انجام پذیرد.

 

مراحل ارائه حمایت های روانی و اجتماعی – فرهنگی در طرح سحر:

مرحله نیازسنجی:

در این مرحله از طرح ، با هدف شناسایی و بکار گیری ظرفیت ها و استعداد های مناطق، افزایش توانمندی عمومی در مقابله با بلایا، کاهش آسیب پذیری ها، ارتقای روابط و نیازسنجی عمومی طرح اجرا میگردد.

در گام اول متناسب با جمعیت، میزان بلاخیزی، آسیب پذیری جوامع و سطح توسعه

یافتگی استان ها تعداد تیم ها  مشخص می شود..

می بایست نسبت به جذب مشارکت افراد داوطلب، امام جماعت مساجد، شورای اسلامی و دهیاری، فرد معتمد روستا اقدام نمود.

 

مرحله اجرای طرح:

آموزشی به مردم شامل:

–  موارد ضروری امداد و کمک های

– اصول اولیه حمایت های روانیشناختی بخصوص در ارتباط با کودکان و نوجوانان در حوادث

– پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بحران ها

– مدیریت استرس، تاب آوری، مهارت های زندگی و خود مراقبتی در گروه های مختلف سنی

– مدیریت و شناخت از بلایا

 

موضوعات آموزشی به گروه های تخصصی شامل موارد ذیل می باشد؛

– کمک های اولیه حمایت های روانی اجتماعی در حوادث

– تاب آوری در بلایا

– حمایت های روانی اجتماعی امدادگران

– امداد و کمک های اولیه

– اصول و مبانی مشارکت اجتماعی در بلایا

– برنامه ریزی و مدیریت در بلایا با تاکید بر جوامع محلی

– پیشگیری از آسیب های اجتماعی )افسردگی، خودکشی و خشونت( در بحران ها

– مدیریت و شناخت از بلایا

– مراقبت از خود در ارائه حمایت های روانی اجتماعی و مهارت های خود مراقبتی

– مهارت های زندگی

– اختلال استرس پس از حادثه

– حمایت های روانی اجتماعی از کودکان ونوجوانان، سالمندان، زنان بی سرپرست و بی دفاع –

– غربالگری روانشناختی

– مدیریت ارتباطات

– مستند سازی درس آموخته ها

 

ارائه حمایت های روانی در بلایا:

– ارزیابی اولیه روانشناختی، شناخت افراد آسیب دیده طبق فرم­های در اختیار

ارجاع افراد طبق فرم به مراجع مربوط

– برگزاری مراسم سوگ

برپایی فضای دوستدار کودک

 

کمیته ستادی مدیریت اطلاعات و رسانه

کمیته ستادی مدیریت اطلاعات و رسانه با هدف ارزشگذاری اقدامات، مدیریت یکپارچه اطلاعات و مستندسازی اقدامات

در زمان وقوع بحران شکل خواهد گرفت. اعضای کمیته شامل رییس سازمان به عنوان رئیس کمیته، معاون دانشجویی و جوانان به عنوان دبیر کمیته، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی، رییس اداره دانشجویی به عنوان جانشین رئیس

کمیته و کارشناس مسئول  دبیرخانه طرح سحر شکل خواهد گرفت.  اهم وظایف کمیته به شرح ذیل می باشد؛

– سیاستگذاری، برنامه­ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه­های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاستها، فعالیتها، برنامهها و مواضع سازمان به مخاطبان، رسانهها و جامعه

– ارتباط مستمر و گزارش نشست خبری با رسانه ها نظیر خبرگزاری ها، روزنامه ها و صدا و سیما

– نظارت شکلی و محتوایی بر اخبار منتشره در بحران

– تدوین گزارشات اقدامات به سازمان های مرتبط جهت اطلاع و پاسخ به نیاز اطلاع رسانی

– تدوین کتابچه کشوری درس آموخته از بلایا

 

کمیته هماهنگی:

کمیته هماهنگی طرح سحر با هدف برنامه ریزی، مدیریت و هماهنگی اقدامات بین ستاد و استان در زمان بحران شکل خواهد گرفت. اعضای کمیته هماهنگی در زمان بحران، شامل رییس سازمان، معاون امور جوانان استان آسیب­دیده، معاون امور جوانان استان مرجع، معاون دانشجویی و جوانان ستاد، رییس اداره دانشجویی، مدیر روابط عمومی و کارشناس مسئول دبیرخانه طرح سحر خواهد بود. اهم وظایف کمیته به شرح ذیل می باشد؛

– برقراری ارتباط و تقویت همکاری و هماهنگی همه بخشها

– برنامه ریزی جهت ارائه حمایت های روانی و اجتماعی – فرهنگی

– نظارت و ارزیابی اقدامات خدماتی

– تهیه و تنظیم برنامه های خاص و اضطراری

– انجام امور مرتبط با کمیته مدیریت اطلاعات و رسانه

 

منطقه بندی استان های کشور و سطوح فعال سازی

استان معین:

استان های معین به استانی گفته می­شود که متناسب با توانمندی در ارائه حمایت های روانی و اجتماعی –  فرهنگی در حوادث؛ دارای مرز مشترک جغرافیایی و همجوار با منطقه متاثر از حادثه است، یا کمترین فاصله مکانی و زمانی و یا دارای تناسب فرهنگی اجتماعی با محل حادثه را داشته و با حفظ آمادگی و افزایش توان همکاری خود، ماموریت کمک به استان حادثه دیده را تا پایان مرحله ضرورت بر عهده دارد.  استان مرجع وظایف ذیل را بر عهده دارد؛

– برنامه­ریزی، هماهنگی و مدیریت کمیته منطقه­ای متناسب با سیاست های کمیته ستادی

– سازماندهی تیم های منطقه ای در راستای ارائه حمایت های روانی و اجتماعی  – فرهنگی

– تبادل اطلاعات لازم از وضعیت استان های معین

– انجام سایر وظایف محوله از سوی کمیته ستادی

 

استان جانشین معین:

استان جانشین معین به استانی اطلاق می گردد که زمانیکه آسیب های وارده به یک استان به حدی باشد که عملا منطقه و مناطق آسیب دیده قادر به ارائه حمایت های روانی و اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز نباشد، استان جانشین معین با هماهنگی کمیته ستادی به عنوان استان همکار تا پایان مرحله ضرورت، ماموریت کمک را بر عهده دارد و نقش حمایتی و جایگزین را بر عهده دارد.

تمامی فعالیت های استان معین و یا جانشین معین، زیر نظر استان متاثر از حادثه با هماهنگی کمیته ستادی قرار دارد.

جدول شماره 3: شناسه هماهنگی منطقه ای تیم های مشاوره و حمایت های روانی اجتماعی

 

سطوح فعالسازی

جدول شماره 8؛ با هدف تعیین بزرگی، شدت حادثه و تاثیرات منتج از آن برای تصمیم گیری جهت تعیین سطح فعالسازی

برنامه عملیاتی پاسخ، مدیریت و هدایت تیم های مشاوره و حمایت های روانی اجتماعی در بلایای طبیعی و انسان ساخت

طراحی شده است. اولویت تعیین سطح مشارکت و ارائه حمایت های روانی اجتماعی با محیطی ترین محل متاثر از حادثه

است و سطح ملی نیز می تواند، ضمن بررسی دقیق تعیین سطح مداخلات را اعلام نمایند. بعد از تعیین سطح حادثه، یک

سطح بالاتر می باید آمادگی لازم جهت ارائه حمایت های روانی اجتماعی به منطقه متاثر از حادثه را داشته باشد. لازم به

ذکر است به منظور هماهنگی و حذف موازی کاری، تعیین سطح بندی در طرح محب؛ هماهنگ با کارگروه سلامت در

حوادث غیر مترقبه سازمان مدیریت بحران کشور می باشد.

جدول شماره 8: سطح بندی سطح حوادث و مداخلات تیم های مشاوره و حمایت های روانی اجتماعی

منطقه متاثر از حادثه سطح مداخله

تعداد تلفات

بلایا و مخاطرات

سطح حادثه

کمتر از 3 کیلومتر پایگاه شهرستان

کمتر از 34 نفر

کوچک

یک

بین 3 الی 34 کیلومتر استان

بین 34 الی 344 نفر

متوسط

دو

بین 34 الی 344 کیلومتر منطقه

بین 344 الی 3444 نفر

بزرگ

سه

بین 344 الی 3444 کیلومتر ملی

بین 3444 الی 34444 نفر

خیلی بزرگ

چهار

بیشتر از 3444 کیلومتر بین المللی

بیشتر از 34444 نفر

فوق العاده

تبصره: تمامی افراد ارائه دهنده حمایت روانی و فرهنگی – اجتماعی در بلایا در تمامی مراحل طرح سحر می بایست دارای مدارک هویت دهی، بیمه حوادث در زمان ارائه خدمات باشند و این اقدامات به صورت داوطلبانه صورت می پذیرد.

تبصره: ثبت تمامی اقدامات در پرونده داوطلبی افراد و به صورت مکتوب یا الکترونیکی الزامی می باشد.

تبصره: افشای اطلاعات به صورت عمومی و محرمانه برگرفته از مراجعین، مددجویان و سازمان از سوی داوطلبان ممنوع

می باشد و پیگرد قانونی دارد.

تبصره: استان های معین موظف هستند با مدیریت استان جانشین و هماهنگی ستاد طرح سحر؛ بلافاصله بعد از

رخداد مخاطره، به صورت ویدیو کنفرانس جلسه هماهنگی خود را به منظور هماهنگی و پشتیبانی نیاز های استان متاثر از

حادثه برگزار نمایند و صورت جلسه را به ستاد در همان روز ارسال فرمایند.

تبصره: استان متاثر از حادثه موظف است، بعد از رخداد حادثه در هر یک از محل های اسکان اضطراری پایگاه تیم سحر را استقرار نماید. تبلیغات لازم به منظور معرفی پایگاه های تیم سحر بر عهده استان می باشد.

تبصره: توجه به کاور طرح سحر، استند، بنر و کارت طرح سحر برای استقرار پایگاه ضمن هماهنگی با حراست استان، الزامی می باشد.

تبصره: استان متاثر از حادثه موظف است، جلسه اقدام هماهنگ در حوزه حمایت های روانی و فرهنگی – اجتماعی در بلایا در سطح استان با حضور دستگاه های مرتبط برگزار نماید.

تبصره: استان های متاثر از حادثه موظف هستند، مشخصات افراد مشارکت کننده در طرح سحر در زمان حادثه را با

اطلاعات کامل نظیر نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی به ستاد اعلام

نمایند بازه زمانی ارسال گزارش بلافاصله بعد از شروع اقدامات طرح سحر می باشد.

تبصره  : استان متاثر از حادثه موظف است اطلاعات مسئولین تیم اجرایی با مشخصات کامل نظیر نام و نامخانوادگی، کد ملی، شماره تماس، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی به ستاد اعلام نماید.

تبصره : استان متاثر از حادثه موظف است بلافاصله بعد از رخداد حادثه شبکه مجازی اعضای کمیته را تشکیل

دهد تا تبادل اطلاعات و تصمیمات از طریق آن صورت پذیرد.

تبصره  : استان متاثر از حادثه موظف است فرم تامین نیروی انسانی و شیف بندی داوطلبان، محل استقرار پایگاه

و فضای دوستدار کودک جهت ارائه خدمات را به ستاد ارسال نماید.

تبصره: استان متاثر از حادثه موظف است، گزارش روزانه خود را تا صبح روز بعد به ستاد مطابق با فرمت ارسالی ارائه نماید. لازم به ذکر است ارسال آمار، در قالب غیر از فرمت ارسالی قابل پذیرش نمی باشد. اعتبار یابی آمار با تایید کارشناس همراه تیم صورت می پذیرد.

تبصره  : تامین وسیله نقلیه رفت و امد اعضا داوطلبان با صلاحدید کمیته ستادی تعیین می شود.

تبصره : تعیین مدت زمان حضور تیم ها به عهده کمیته ستادی خواهد بود.

 

شما هم نظر خود را ارسال کنید