رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر: کانون‌های روستایی به خانه‌های هلال تبدیل می‌شود

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: در جهت بهره‌گیری از ظرفیت موجود، کانون‌های روستایی به خانه‌های هلال تبدیل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر، دکتر محمد گل فشان، در خصوص طرح خانه‌های روستایی اظهار داشت: با عنایت به تصویب و اجرای طرح ارزشمند و بشردوستانه تأسیس و راه‌اندازی خانه‌های هلال در شعب جمعیت هلال احمر استان‌ها و تأکید رئیس و دبیرکل محترم مبنی بر لزوم همکاری همه سازمان‌ها و معاونت‌ها برای توسعه خانه‌های مذکور برنامه‌هایی در این زمینه در دستور کار است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: در جهت بهره‌مندی از توانمندی و ظرفیت‌های اعضای جوان کانون‌های روستایی و تحقق اهداف بلند طرح فوق، نسبت به تبدیل کانون‌های روستایی به خانه های هلال اقدام لازم بعمل آید.

یادآور می شود؛ با عنایت به پتانسیل و توانمندی دبیران کانون‌های روستایی اقدام شود.

وی تصریح کرد: در این باره اقداماتی صورت بگیرد تا مدیریت این خانه‌ها بر عهده افراد فوق قرار گیرد و گزارش فعالیت ها نیز به این سازمان ارسال شود.

شما هم نظر خود را ارسال کنید