انعقاد تفاهم نامه همکاری هلال احمر با اداره آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان/ پیشرفت و ارتقای شغلی اعضای جوانان هلال احمر با کسب مهارت های فنی و حرفه ای

جمعیت هلال احمر استان کرمان با انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اولین گام برای کسب مهارت های فنی و حرفه ای برای پیشرفت و ارتقای شغلی اعضای جوانان برداشت.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان؛ در راستای ارتقاء سطح مهارت شغلی اعضای جوانان و داوطلب جمعیت هلال احمر استان کرمان و اهمیت آموزش های مهارتی معطوف به اشتغال برای افراد جویای کار و در راستای بهره برداری بهتر از ظرفیت ها و امکانات؛ تفاهم نامه همکاری فی مابین جمعیت هلال احمر و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان منعقد شد.
رضا فلاح مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان بیان کرد: نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی برای اعضای جوانان و داوطلب جمعیت هلال احمر، استفاده از ظرفیت ها، امکانات و توانمندی های طرفین جهت توسعه و ارتقای آموزش های مهارت فنی و حرفه ای از اهداف این تفاهم نامه است.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری سمینارها، همایش ها و کارگاه های آموزشی با توجه به امکانات موجود طرفین و مشارکت در انجام پروژه های پژوهشی با استفاده از ظرفیت های موجود از دیگر اقدامات اجرایی این تفاهم نامه است.
وی تصریح کرد: چرایی ورود جمعیت هلال احمر به حوزه کسب و کارهای خرد و کارآفرینی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی و نشاط اجتماعی برای نوجوانان و جوانان است.

هلال احمر زبان مشترک همه ملت هاست
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای در حاشیه امضای این تفاهم نامه بیان کرد: هلال احمر زبان مشترک همه ملت هاست که برای تسکین آلام بشری، صلح جهانی و ارتقای بشریت برای رسیدن به انسان ایده ال تلاش می کند.
محمدرضا جهانگیری کسب مهارت را نیز زبان مشترک همه ملت ها عنوان کرد و افزود: این تفاهم نامه در راستای کسب و کارهای خرد و کارآفرینی، فارغ از هر مرزبندی برنامه های اقتصادی، کاربردی و مفیدی برای اعضای هلال احمر رقم خواهد زد.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات داوطلبانه به عنوان رسالت اجتماعی و کسب مهارت های فنی دو آیتم بسیار مهمی برای ارتقای جوانان به شمار می آید.

لازم به ذکر است مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان در این جلسه عضو افتخاری جمعیت هلال احمر شد