با حضور رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور و رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای انجام گرفت:

برگزاری دوره کمک های اولیه ویژه کارشناسان و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای به میزبانی آموزشکده فنی پسران ایلام

دوره کمک های اولیه ویژه کارشناسان و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای و رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور به میزبانی آموزشکده فنی پسران ایلام برگزار شد.

به گزاش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان ایلام؛ دکتر صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ضمن تشکر و قدردانی از آموزشکده فنی پسران ایلام در جهت برگزاری دوره توانمند سازی و کمک های اولیه افزود دوره کمک های اولیه یک دوره‌ ی اساسی است که همه دنیا به آن نیاز دارد.

عمران در ادامه صحبت های خود افزود: چنین دوره هایی ورود بهتر دانشجو را به جامعه فراهم می آورد و دانشجو را به مسائل اجتماعی پیوند خواهد زدو

وی بیان کرد: در کشور ایران که اغلب درگیر بحران هایی مانند سیل و زلزله بوده ‌است، آموزش دوره کمک های اولیه مساوی است با نجات جان انسان و دانستن آن ضروری است.

همچنین رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در ادامه صحبت های خود افزود: دوره کمک های اولیه و دوره هایی همانند آن باعث پویایی و فعالیت موسسات خواهد شد و گفتند  باید ازچنین رویه ای استقبال کرد و دانشگاه بایستی اینها را جزوکارکرد خود قلمداد کند.

سپس در ادمه دکتر محمد گل فشان رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور به ارتباط خوب بین دو مجموعه جمعیت هلال احمر و دانشگاه فنی حرفه ای اشاره کرد و گفت: می‌توان از توان دو مجموعه در جهت افزایش تاب آوری  و آموزش دانشجویان و کارکنان و سایر افرادی که مرتبط با دانشگاه فنی و حرفه ای می باشد استفاده کرد.

دکتر گل فشان در ادامه صحبت های خود بیان داشت: با توجه به متعدد بودن حوادث طبیعی در کشور گفت جمعیت هلال احمر آمادگی های لازم را جهت آموزش در سراسر کشور علی الخصوص دانشگاه‌ها و موسسات را دارد .

وی همچنین افزود: دوره کمک های اولیه قبل از اینکه نیروهای اورژانس برسند حائز اهمیت می باشد و  جمعیت هلال احمر آمادگی های لازم جهت گسترش و ارتقاء کانون ها در دانشگاه فنی و حرفه ای و تبدیل آنها به خانه های هلال را  به عنوان مرکزی که در حوادث بتواند برای جامعه موثر باشد، دارد.

ایشان همچنین با توجه به تعامل بسیار خوبی که بین جمعیت هلال احمر و دانشگاه فنی و حرفه ای وجود دارد آمادگی این سازمان را برای انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد.

 

شما هم نظر خود را ارسال کنید