یادداشت//نگاهی به استراتژیک جمعیت هلال احمر ترکیه و تجربه‌های این کشور در پاسخگویی به بحران

براساس مطالعه تطبیقی جمعیت‌های هلال احمر در ترکیه،در تدوین برنامه‌ای پنج ساله ویژگی‌های شاخصی را می‌توان دریافت کرد، پس از زمین لرزه سال ۱۹۹۹ مرمره، هلال احمر ترکیه علاوه بر ارائه خدمات سنتی خود بر آن شد تا با اجرای یک پروژه بازسازی و یک پروژه مرتبط دیگر برای افزایش توان خدمات رسانی خود، کمبودهای این سازمان را رفع نماید.

 عباسعلی محمدزاده رئیس اداره دانشجوئی جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر|علاوه بر پروژه های جاری در حوزه های بسیاری مثل تعمیر موجودی‌ها، آموزش پرسنل، اتوماسیون انبارها و مراکز خون، سیستم اطلاعات ماهواره‌ای و افزایش آگاه‌ مردم، هلال احمر ترکیه با انجام اقدامات‌ی توانست سرمشق تمامی سازمان‌ها و موسسات ترکیه و اعضا جمعیت‌های ملی فدراسیون بین‌المللی هلال احمر و صلیب سرخ باشد.

این هلال احمر با اجرای آموزش‌های مبتنی بر خدمت به پرسنل خود برای دو سال می‌کوشد در نیمه دوم سال ۲۰۰۲ مقدمات تهیه برنامه استراتژیک خود را آماده کند، این سازمان اولین سازمان ترکیه است که برنامه ریزی استراتژیک را آغاز کرده است.

به عنوان اولین گام در برنامه ریزی استراتژیک، رسالت و دید هلال احمر ترکیه در چارچوب برنامه توسعه سازمانی تعریف و در برنامه ریزی استراتژیک ۶ حوزه مهم تعیین شد که با تائید کمیته های مرکزی و اجرایی هلال احمر ترکیه، حمایت مالی و مشارکت فدراسیون جهانی جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ، صلیب سرخ آمریکا و صلیب سرخ بریتانیا شروع می‌شود که مهم‌ترین این حوزه‌ها شامل مدیریت سوانح، خدمات بهداشتی و اجتماعی، بانک خون، توسعه شعبات، توسعه سیستم داوطلبانه گرایی و توسعه روابط عمومی و رسانه‌ای است.

در این باره می‌توان به برنامه استراتژیک جمعیت هلال احمر ترکیه در طول سالهای ۲۰۰۶-‏۲۰۰۴‏‏ نگاه کرد که ماموریت و رسالت آن شامل ارائه کمک‌های انسان دوستانه به اقشار آسیب‌پذیر و بسیج منابع جامعه برای افزایش توان به منظور رویارویی با سوانح مختلف و حمایت از کرامت انسانی در هر موقعیت، مکان و زمان است، همچنین چشم‌انداز آن را وجود یک سازمان انسان دوستانه که کل جامعه را در برگیرد، جامعه آن را بپذیرد و به طور مداوم بر نام نیک و کیفیت خدمات خود در سطوح ملی و بین‌المللی را بیافزاید، قابل تعریف است.

در این برنامه استراتژیک، اصول بنیادین نیز در گستره انسانیت، بی غرضی، استقلال، خدمات داوطلبانه، اتحاد و یکپارچگی و جهان شمولی ترسیم می‌شود، چنین استراتژیکی شامل اهدافی چون ایجاد یک نظام مدیریت بر سوانح به منظور رفع نیازها و انتظارات جامعه و بهتر کردن توان خدمات رسانی در سطوح ملی و بین‌المللی، بهتر کردن خدمات اجتماعی و بهداشتی جمعیت به جوامع در شرایط اضطراری و غیراضطراری، ارتقا بانک خون هلال احمر به استانداردهای بین‌المللی، ایجاد یک نظام موثر مدیریت داوطلبانه و اختیاری و ایجاد یک سیستم رسانه‌ای و روابط عمومی موثر برای ارائه اطلاعات صحیح به افراد و افزایش حمایت از جمعیت خواهد بود.

جمعیت هلال احمر ترکیه که توسط جامعه حمایت می‌شود و منابع آن تعیین می‌گردد، فعالیت‌هایی در باب مدیریت سوانح و بلایای طبیعی، امداد رسانی اجتماعی، فعالیت‌های مربوط به جوانان، امور بهداشتی، انتقال خون و فرآورده‌های آن و کمک‌های انسان دوستانه انجام می‌دهد، به طور کلی خدمات این جمعیت تحت نام های ”کمک های غیر اضطراری”، ”کمک های اضطراری”، ”کمک های بین‌المللی” ارائه می‌شود.

در این میان آمادگی در برابر سوانح و انجام فعالیت‌هایی برای کاهش خسارات آن دسته از اقدامات را شامل می‌شود که برای مطلع کردن مردم و بالا بردن سطح آگاهی آنان از کاهش خسارات سوانح انجام ‌شود و در تقابل با سوانح برتوانایی آنان می‌افزاید، ضمن اینکه اهم اقدامات در شرایط اضطراری نیز شامل کمک به مردم آسیب دیده در حوادثی چون همچون جنگ، سوانح طبیعی و تحرکات گسترده مردمی است.

در بخش کمک‌های بین‌المللی نیز کمک های هلال احمر ترکیه تنها به محدوده مرزهای این کشور محدود نشده و کشورهای خارجی را نیز در بر می‌گیرد، به طور کلی هلال احمر ترکیه با کمک‌های بی‌طرفانه به قربانیان سوانح مختلف پرچمش را در سراسر جهان برافراشته است.

از جمله رویکردهای مهم ترکیه در کمک‌های خود، حمایت از کرامت و شرافت انسانی است، هلال احمر ترکیه بر طبق اصول بنیادین جنبش جهانی هلال احمر و صلیب سرخ عمل می‌کند و برطبق اصول قانون بین‌المللی انسان دوستانه عمل نموده و آنها را گسترش می‌دهد و بدون هیچ تبعیضی در زمان ضرورت در داخل و خارج کشور به کمک‌رسانی می‌پردازد و نیت خیرخواهانه مردم ترکیه را در کشور های خارجی به نمایش میگذارد.

همچنین در زمان صلح نیز هلال احمر ترکیه کمک های نقدی و جنسی را به افراد محروم و آسیب پذیر می‌رساند و آنها را تحت درمان قرار می‌دهد و در بازتوانی افراد ضعیف و معلول می‌کوشد، این هلال احمر به کارکنان بهداشتی آموزش می‌دهد و دوره های کمک های اولیه را برگزار کرده و مراکز بهداشتی را برپا می‌کند، همچنین در زمان ضرورت نقشی امدادی را در مبارزه با بیماری های واگیردار ایفا می‌نماید.

این هلال احمر در حمایت از ارائه خدمات بهداشتی پس از وقوع سوانح، گروه های بهداشتی، کمک‌های اولیه، خون، فرآورده های خونی و تجهیزات پزشکی را به نقاط مورد نیاز می‌فرستند و در مراحل اضطراری آشپزخانه های سیار را به راه می‌اندازد و تا زمان لازم، به قربانیان غذای گرم داده می‌شود، از طرفی به افراد گروه نجات، جستجو،‌کارکنان کمک‌های اولیه آموزش می‌دهد، گردهمایی را برپا می‌کند و همواره تجهیزات و مواد لازم را آماده نگه می‌دارد.

یکی از رویکردهای مهم هلال احمر ترکیه آموزش در خصوص کاهش خطرات، آمادگی،‌ برنامه‌ریزی سوانح و مدیریت است تا از اثرات سوانح بکاهد و بر هوشیاری مردم نسبت به نحوه پاسخ گویی به سانحه بیافزاید، این هلال احمر برای ارزیابی خطرات رو در روی جامعه و بیشتر کردن توان جامعه در تقابل با خطرات در خصوص آسیب پذیری جسمانی، اجتماعی و اقتصادی و توان بالقوه در منابع انسانی در سطح محلی، قدرت مالی،‌ ابزار آلات ماشینی، تجهیزات و غیره ارزیابی‌هایی را انجام می‌دهد که این ارزیابی با مشارکت و همکاری تمامی سازمان های همسو همچون سازمان های مرکزی، محلی، سازمان‌های مدنی، سازمان‌های بین‌المللی و یا سازمان‌های بخش خصوصی انجام می‌شود.

بینش هلال احمر ترکیه به عنوان یک سازمان انسان دوستانه کل جامعه را در بر می‌گیرد و خود نیز توسط آن در برگرفته می‌شود و به طور مداوم نام نیک و کیفیت خدمات خود را در سطوح ملی و بین‌المللی می‌گستراند.

در این راستا مدیریت جامع سوانح با داشتن عناصری چون کاهش خسارات، آمادگی پاسخدهی و بازتوانی، مفهومی است که باید در سایه تجربیات و درسهای گرفته شده از هر سانحه‌ای توسعه یابد و به روز باشد.جمعیت هلال احمر ترکیه شخصیتی حقوقی است که طبق اساسنامه تنظیمی مطابق اصول اساسی جنبش صلیب سرخ اداره می‌شود و اهداف آن شامل پایبندی به قوانین دوستانه بین‌الملل، حمایت از سلامتی و یکپارچگی جامعه وکمک به توسعه رفاه اجتماعی و همکاری با سازمان های بین‌المللی است.

شما هم نظر خود را ارسال کنید