معلمان اولین ناجی دانش آموزان در زمان حوادث می باشند

حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان

تمام دانشگاه های فرهنگیان در سراسر کشور، شرایط لازم جهت ایجاد خانه های هلال را دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان در جلسه با دکتر گل فشان رییس سازمان جوانان گفت ایران جز ده کشور حادثه خیز جهان است و باید با فراگیری آموزش های امدادی آمادگی خود را در برابر حوادث افزایش داد. به همین دلیل آموزش های امدادی باید به عنوان یک سرفصل درسی در کتاب های دانش آموزان قرار بگیرد. وی افزود بیش از ٢٠٠٠٠ نفر از دانشجویان این دانشگاه در سراسر کشور دوره های امدادونجات را گذرانده اند و این آمادگی وجود دارد تا با طی نمودن دوره های تکمیلی و مربی گری به عنوان مربیان امدادونجات همکاری نمایند. خنیفر گفت معلمان اولین ناجی دانش آموزان در زمان حوادث می باشند و دانستن اقدامات کمک های اولیه می تواند موجب کاهش آسیب ها گردد. دانشگاه فرهنگیان نیز جهت آمادگی بیشتر در حوادث خواستار ایجاد خانه های هلال می باشد . تمامی دانشگاه های فرهنگیان در سراسر کشور، شرایط لازم جهت ایجاد خانه های هلال را دارند.

دکتر گل فشان نیز ضمن تقدیر از دانشگاه فرهنگیان به دلیل همکاری های بی نظیر و با اشتیاق دانشگاه فرهنگیان با سازمان جوانان در این جلسه گفت با بررسی های به عمل آمده و نشست رییس جمعیت هلال احمر با وزیر آموزش و پرورش،  جمعیت هلال احمر آماده تمدید تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش در سطح وسیع تری می باشد که در آن علاوه بر همکاری با دانشگاه فرهنگیان و آموزش معلمان برای دانش آموزان در تمامی مقاطع نیز این بار سرفصل های آموزشی خواهیم داشت. در مقطع ابتدایی، آموزش فعالیت های بشردوستانه، در مقطع متوسطه اول، آموزش دادرس و در مقطع متوسطه دوم، دوره های تکمیلی امدادی برنامه ریزی گردید.

وی افزود با توجه به اهمیت کارهای عملی در فراگیری آموزش ها، انجام مانورهای امدادی در مدارس به طور مستمر و جدی در دستور کار قرار دارد.