برگزاری جشنواره ملی بادبادک های آرزو

به گزارش روابط عمومی ، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با توجه به اهداف والا و انساندوستانه خود در نظر دارد جشنواره ملی« بادبادک های  آرزو» را  با اهداف آشنایی کودکان  با اهداف بشردوستانه جمعیت هلال-احمر، ترغیب کودکان به تفکر خلاق و بیان آرزوهای خود، تقویت حس امید همراه با تلاش جهت نیل به آرزو و زندگی بهتر برای همه انسان ها، نشر آرزوهای پاک و بی¬ریای کودکان به خصوص آرزوهای بشردوستانه و جلب نظر والدین به آرزوهای کودکان خود و کمک به آنان در تلاش جهت تحقق اهداف و آرزوهای سازنده برگزار نماید.

در این فراخوان از کودکان با سنین ۴ تا ۷ سال خواسته می شود یک بادبادک با سلیقه و خلاقیت خود بسازند و آرزوی خود را به صورت خوانا بر بادبادک درج نموده و از آن یک تصویر تهیه و به همراه مشخصات خود (شامل: نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، کدملی، نام استان و شهرستان، آدرس و شماره تلفن همراه والدین) به شماره تلفن واتساپ اعلامی از سوی معاونت امور جوانان مراکز استان ها ارسال نمایند.

مهلت ارسال تصاویر بادبادک و متن آرزوها به شماره تلفن واتساپ مراکز استان¬ها تا تاریخ ۳۱/۶/۹۹ می باشد و مراکز استان ها نیز پس از بررسی و انتخاب ۶ اثر برتر، تصاویر۳ اثر برتر را به سازمان جوانان ارسال می نمایند تا آز میان آنها آثار برتر کشور مشخص گردد.