حضور معاونین امور جوانان استانها در جلسه شورای معاونین

در راستای ارائه گزارش عملکرد استانها در حوزه جوانان و ارائه نظر و پیشنهادات، هر هفته یکی از معاونین امور جوانان جمعیت هلال احمر استان ها در جلسه شورای معاونین سازمان جوانان حضور خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر دکتر گل فشان رئیس سازمان جوانان گفت به دلیل استفاده از تجربیات استان‌ها در حوزه جوانان و ارائه عملکردشان تصمیم بر این شد تا در جلسات شورای معاونین سازمان با برنامه ریزی های صورت پذیرفته هرهفته یکی از معاونین امور جوانان حضور یابد. تا در راستای استفاده از خرد جمعی، تصمیمات بهتر با قابلیت اجرایی شدن در استان‌ها و شعب جمعیت هلال احمر، در جهت جذب، نگهداشت و بکارگیری جوانان همیشه مهربان کشور اتخاذ گردد.

قابل ذکر است در سه جلسه گذشته جناب آقای میرزایی از استان قزوین، آقای متقیان از استان تهران و سرکار خانم پاک بین از استان همدان حضور یافته و اقدامات حوزه جوانان استان خود را تشریح نمودند.