- سازمان جوانان جمعیت هلال احمر - http://rcsy.ir -

دکتر کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور از بخش های مختلف سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر وغرفه عملکردی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بازدید کردند.

دکتر کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، دکتر امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و معاونان امور مجلس وزارتخانه ها و سازمان های دولتی صبح امروز دوشنبه ۶ مردادماه ضمن بازدید از بخش های مختلف سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و مرکز امدادهوایی سازمان امداد و نجات در غرفه عملکردی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر حضور یافتند.