گزارش تصویری//دیدار صمیمانه دکتر صابونچی رئیس اسبق سازمان جوانان با دکتر گل فشان

دیدار صمیمانه دکتر صابونچی رئیس اسبق سازمان جوانان با دکتر گل فشان رئیس فعلی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در محل سازمان جوانان و گفتگو درخصوص مسائل و چالش های پیش رو، استفاده از تجربیات گذشته و اقدامات صورت پذیرفته