به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، دکتر محمد گل فشان با اشاره به فرصت های مهم فرا روی این نهاد مردمی اظهار داشت: سازمان‌ها و سمن‌هایی که دارای اهداف و فعالیت‌های بشردوستانه هستند، بخشی از ظرفیت‌های مهم در هلال احمر به شمار می‌روند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: در تحقق اهداف جمعیت هلال احمر، از تمامی ظرفیت‌های دانشگاهی، حوزوی، آموزش و پرورش و سمن‌ها استفاده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: همسایگی با کشورهای بحران زده و مشارکت در همایش‌ها و جشنواره‌های مختلف بین المللی مرتبط با عملکرد جمعیت از جمله فرصت‌هایی است که باید مورد توجه باشد.

گل فشان بیان کرد: ایران، کشوری حادثه خیز است و آموزشهایی به واسطه این امر مورد تاکید می باشد و باید این فرصت‌ها را مغتنم شمرد، همچنین جامعه جوان ایران و عاطفی بودن جامعه و اعتماد و اطمینان دولت و ملت به جمعیت های ملی از جمله فرصت‌های مهم در توسعه خدمات است.

وی خاطرنشان کرد: وجود شبکه اطلاع رسانی جهانی و اشتیاق و نیاز عمومی به فراگیری مهارتهای امدادی از ظرفیت‌هایی است که باید در تحقق اهداف مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در خصوص تهدیدها پیش روی رسالت جوانان در این مسیر گفت: بکارگیری موقعیت مهم و ارزشمند جمعیت توسط جناح‌ها و احزاب سیاسی و صاحبان قدرت و در نتیجه خدشه به اصل بیطرفی، آسیب زیادی به وظایف ما وارد می‌کند.

وی افزود: از دیگر آسیب‌های جدی در فعالیت‌های بشردوستانه هلال‌احمر، تحت فشار بودن اعضای جوانان از طرف گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی برای مشارکت در فعالیتهای سیاسی است.

گل فشان بیان کرد: عدم انطباق سازمان با میزان بودجه و اعتبارات و نیروی انسانی سازمان با ماموریتهای کاری و همچنین تأثیر تغییرات سیاسی فرهنگی، اجتماعی در جامعه و کاهش شدید انگیزه های جوانان برای کارهای داوطلبانه و عام المنفعه در اثر مسائل اقتصادی موجود و مشکل اشتغال از دیگر آسیب‌هایی است که باید احصاء و درمان شود.

وی تصریح کرد: وجود نهادها و سمن‌های مردم نهاد متعدد و موازی کاری آنها و تفوق روحیه منفعت طلبی و افکار سودجویانه بر انجام فعالیت‌های بی‌چشمداشت و عام المنفعه و پراکندگی در تمام نقاط کشور نیز از جمله آسیب‌های جدی است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر عنوان کرد: تنوع فرهنگی و اختلاف‌های اقلیمی که برنامه ریزی یکسان و منسجم را مشکل می سازد از آسیب‌های جدی است که باید از آن در روند فعالیت‌های بشردوستانه از آن پرهیز شود.

وی با اشاره به وجود برخی از نقاط قوت در تحقق اهداف خاطرنشان کرد: هدف و راهبردهای روشن جذب و سازماندهی و مشخص بودن روند فعالیت و تقسیم بندی فعالیت‌ها بر مبنای کانونهای عضویت همچون غنچه‌ها، دانش‌آموزی، دانشجویی، جوانان، طلاب، روستایی همگی از نقاط قوت در این کار به شمار می رود.

گل فشان گفت: از دیگر نقاط قوت تشکیل مجامع عمومی در کانونها و مشارکت اعضاء در تصمیم سازهای و تصمیم‌گیری‌ها و محدود نبودن افراد برای عضویت در جمعیت و آموزش‌های هدفمند در جهت اهداف هلال احمر و روحیه کارگروهی و نوع دوستی است.

وی در خصوص دیگر نقاط قوت افزود: آموزش‌ها باعث ارتقاء سطح فعالیتهای بشردوستانه و عام المنفعه و گسترش خدمات داوطلبانه و مهارتهای امدادی، باعث کاهش هزینه‌های متأثر از حوادث و بلایا و در نتیجه منجر به ایجاد جامعه‌ی تاب‌آور می‌شود.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بیان کرد: وجود نیروهای با انگیزه و با توان فکری بالا برای پیشبرد اهداف، غیر سیاسی بودن فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان، استقبال بالا از برنامه‌های جمعیت، سرمایه‌ی اجتماعی مناسب به همراه اعتماد عمومی و حضور پرشور و نشاط و داوطلبانه جوانان در دوره‌های سنی مختلف در مقاطع مختلف تحصیلی در زمره نقاط قوت است.

وی همچنین در مورد برخی از نقاط ضعف در مسیر حرکت عنوان کرد: عدم جوابگویی سامانه جامع عضویت اعضاء، عدم استقلال کافی دبیران کانونها در برخی از موارد، سلیقه‌ای عمل نمودن برخی از مسئولین نهادهای همسو در دانشگاه‌ها، مدارس و تداخل برنامه‌های آموزشی سازمان با برنامه های دانشگاه‌ها و مدارس از جمله این موارد است.

گل فشان اظهار داشت: همچنین عدم اطلاع رسانی مناسب از فعالیتهای سازمان در سطح جامعه، کمبود مکانیزم‌های انگیزشی لازم برای جبران خدمات داوطلبانه اعضا، ضعف در جذب جوانان نخبه ورزیده و علمی، بکارگیری اعضا در غیر از فعالیتهای مرتبط با رسالت جمعیت و استفاده‌های نمایشی در برخی برنامه‌ها از آنها نیز از نقاط ضعف بسیار مهم است که باید از آن اجتناب کرد.