انتخاب جمعیت هلال احمر بعنوان اولین و برترین دستگاه فعال

دستاورد ارزشمند سازمان جوانان در جریان رویداد فرهنگی نهمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان به همت جوانان افتخارآفرین و ” انتخاب جمعیت هلال احمر بعنوان اولین و برترین دستگاه فعال ” در بین نهادها و سازمان های عضو دبیرخانه تندیس ملی فداکاری

تالار فردوسی دانشگاه تهران – آذر۱۳۹۸