طرح سحاب( کاندید طرح منتخب بیستمین اجلاس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر)

 

کاندید طرح منتخب بیستمین اجلاس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

جوانان در حرکت:    Youth on the move

برگزیده چهارمین جشنواره ملی حرکت: Fourt national movement festival

سال ۲۰۱۱ میلادی (آبان۱۳۹۰ هجری شمسی )

شناسه ایده: قرآن کریم و نهج البلاغه مبنی بر « مشارکت و سبقت درنیکوکاری » واستراتژی۲۰۲۰ فدراسیون

شعار طرح: « با جوانان سبقت دربشردوستی.»

ارائه دهنده: موسی دمیرچی لو – کارشناس مسئول جوانان و فعالیت های بشردوستانه