فعالیت های جوانان استان خراسان شمالی در هفته ملی مبارزه با مواد مخدر 

اعضای جوانان با برگزاری کارگاه های متعددی با موضوع پیشگیری و آموزش اثرات مخدرها تا تبلیغات تاثیرگذار از بلای خانمان سوز در فضای مجازی در راستای فعالیت های فرهنگی اقدام کردند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی، مهدی علی آبادی معاون امورجوانان استان گفت: کارگاه های آموزشی، پیشگیری و مبارزه با اعتیاد بمناسبت هفته ملی مبارزه با موادمخدر با هدف سلامت جوانان و جامعه، رشد اطلاعات آنان در شعب استان اجرایی شد.
پاکسازی طبیعت و محیط زیست از زباله های ناشی از مواد مخدر
مهدی علی آبادی افزود: اعضای جوانان با رعایت پروتکل های بهداشتی باحضور در پارک و بوستان ها محیط زیست را از زباله های اعتیاد پاک سازی و بروشورهای آموزشی راههای درمان اعتیاد را بین جوانان توزیع کردند.
وی از دیگر برنامه های هفته ملی مبارزه با مواد مخدر توسط اعضای جوانان را اینگونه مطرح کرد: اعضای کانون دانشجویی باانتشار پوستر و تصاویر واضح اثرات مخرب اعتیاد ،باهدف مقابله با آسیب ها،شکل گیری ذهنیت موثر در زمینه شناخت اثرات سوٕ مواد مخدر دربین اعضای جامعه الخصوص نوجوانان و جوانان پیشگام تبلیغات لازم شدند.
وی همچنین اضافه کرد: اعضای کانون دانشجویی با برپایی ایستگاه های پیشگیری از اعتیاد باظرفیت های موجود آموزشی بین گروه های هدف درزمینه پیشگیری مواد اقدام کردند.