مشاوران جوان مدیرعامل جمیعت هلال احمر در امور جوانان قم منصوب شدند

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم گفت: با هدف ارتقاء نقش آفرینی جوانان در فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه و افزایش انگیزه و مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و اهمیت نقش جوانان به عنوان نیروی ارزشمند مشاوران جوان مدیرعامل جمیعت هلال احمر در امور جوانان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ محمد مصباحی اظهار کرد: در راستای ارتباط جوانان و مدیران عامل جمعیت هلال احمر و برای بهره مندی از نظرات اعضا در خصوص تصمیم گیری برای فعالیت های جوانان، مشاوران مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم در امور جوانان منصوب شدند.

وی افزود: این امر با شناسایی جوانان مستعد، توانمند فعال و خلاق عضو هلال احمر استان قم صورت گرفت و در این راستا ۲ تن از اعضای جوان به عنوان مشاور داوطلب مدیرعامل در امور جوانان انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، محمدرضا بهرامی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم در حکمی علیرضا صالح و فرشته نعمتی به عنوان مشاور داوطلب منصوب کرد.

در متن این ابلاغ آمده است؛ با توجه به ارتقاء نقش آفرینی جوانان در فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه از طریق افزایش انگیزه و مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و اهمیت نقش جوانان به عنوان نیروی ارزشمند، توانمند و خلاق در جمعیت هلال احمر، بدینوسیله شما به عنوان “مشاور داوطلب مدیر عامل در امور جوانان” منصوب می‌گردید.

امید است با استفاده از ظرفیت جوانی و توان فکری جنابعالی، تحت نظارت معاون امور جوانان گام موثری در پیشبرد اهداف جمعیت هلال احمر در حوزه امور جوانان برداشته شود.