درخشش چشمگیر کانونهای هلال احمر در جشنواره رویش . کانونهای هلال احمر و اعضای عضو این کانون ها توانستند ۱۵ مقام در جشنواره‌ رویش دانشگاه فنی و حرفه ای کشور کسب کنند.

 دبیر مجمع کانون های هلال احمر دانشگاه فنی و حرفه ای در گفتگو با روابط عمومی این مجمع گفت: اعضاء و کانونهای هلال احمر در دومین دوره جشنواره‌ رویش دانشگاه فنی و حرفه ای موفق شدند ۱۵ مقام گوناگون در بخش های رقابتی و غیر رقابتی جشنواره کسب کنند.

وی ادامه داد: جایزه ویژه تقدیر از کانون های اجتماعی به مجمع کانون های هلال احمر دانشگاه رسید و در بخش کانون های برگزیده، رتبه اول به کانون هلال احمر آموزشکده فنی پسران ایلام با دبیری محمدرضا حیدربیگی، رتبه دوم کانون هلال احمر دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران با دبیری سید محمدرضا جباری، رتبه سوم کانون هلال احمر آموزشکده فنی شهید یزدان پناه سنندج با دبیری ایوب اسکندری خودلان رسید؛ و همچنین در بخش کانون های اجتماعی، کانون هلال احمر  آموزشکده فنی سبزوار با دبیری حمید رحیم پور، کانون هلال احمر  آموزشکده فنی دزفول با دبیری سید ابراهیم موسویان، کانون هلال احمر  آموزشکده فنی کشاورزی شهریار با دبیری عرفان کرمی، کانون هلال احمر  آموزشکده فنی بندر انزلی دبیر محمدرضا عبدی، کانون هلال احمر  آموزشکده فنی دختران مراغه با دبیری زهرا رحمتی، کانون هلال احمر  آموزشکده فنی دختران معین رشت با دبیری مریم احمدپور و کانون هلال احمر آموزشکده فنی دختران بابل با دبیری کوثر تقوی جلودار شایسته‌ تقدیر شدند. در بخش ایده ها و طرح های کانون ها، رتبه دوم مشترک به سید ابراهیم موسویان از کانون هلال احمر آموزشکده فنی پسران دزفول و ایوب اسکندری خودلان از کانون هلال احمر آموزشکده فنی شهید یزدان پناه سنندج اهدا شد.

عباسی افزود: در بخش غیر رقابتی چهره های موفق کانونی، رتبه اول به ایوب اسکندری خودلان از کانون هلال احمر آموزشکده فنی شهید یزدان پناه سنندج و رتبه دوم به ثنا نارویی از کانون هلال احمر آموزشکده فنی دختران زاهدان رسید.

دبیر مجمع کانون های هلال احمر دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: جشنواره رویش در سه بخش استانی (برای دانشگاه های مادر)، درون دانشگاهی و ملی با هدف شناسایی و حمایت بیشتر از کانون های فعال در دانشگاه و ارتقای سطح کمی و کیفی آن ها فعالیت کانون ها به تفکیک در ۴ زمینه و ۲۳ موضوع فعالیت در همه دانشگاه های کشور برگزار می‌شود.