حضور دکتر گل فشان رئیس سازمان جوانان با همراهی معاونین ومدیر عامل استان تهران در محل سازمان انتقال خون

شما هم نظر خود را ارسال کنید