دیدار دکتر گل فشان رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور

دیدار دکتر گل فشان رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور جهت انعقاد تفاهم نامه و همکاری های بیشتر با محوریت غنچه های هلال، آموزش مربیان مهد، استفاده از ظرفیت های اردوگاه های آموزشی و اردویی بهزیستی، انجام کارهای بشردوستی جوانان در خانه های سالمندان، معلولان