رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر:

اعضای سازمان جوانان؛ همیار هلال احمر در سختی ها

رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در دیدار با اعضای جوانان هلال احمر شهرستان گناباد گفت: اعضای سازمان جوانان در روزهای سخت و بحرانی همیار و همراه هلال احمر هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر؛ دکتر محمد گل فشان در دیدار با جمعی از اعضای جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان گناباد با اشاره به حضور فعال و موثر اعضای جوانان بیان کرد: اعضای جوانان بدون هیچ گونه چشمداشتی در روز های سخت و بحرانی همیار و همراه هلال احمر هستند.

وی با اشاره به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، آموزشی و تفریحی خاطرنشان کرد: اجرای اصولی و به موقع این برنامه ها باعث پویایی، نشاط و ایجاد انگیزه در اعضای جوانان می شود.

لازم به ذکر است رییس سازمان جوانان هلال احمر در مسیر بازگشت از استان خراسان جنوبی با حضور سرزده در جمعیت هلال احمر شهرستان گناباد با جمعی از اعضای جوانان این جمعیت دیدار و گفتگو کرد.