دکتر گل فشان رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر:

آموزش بال و پر سازمان جوانان محسوب می شود و نبود این امر می تواند خللی در حرکت سازمانی شود

با توجه به حضور اعضا جوانان در روستاها، شهرها، مدارس، دانشگاه ها و اماکن دیگر این سازمان می تواند در حوزه آموزش همگانی عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر؛ دگتر گل فشان در جلسه مشترک سازمان جوانان و معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر گفت: آموزش بال و پر سازمان جوانان محسوب می شود و نبود این امر می تواند خللی در حرکت سازمانی ایجاد کند.

وی گفت با توجه به حضور اعضا جوانان در روستاها، شهرها، مدارس، دانشگاه ها و اماکن دیگر این سازمان می تواند در حوزه آموزش همگانی عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.

رئیس سازمان جوانان افزود هماهنگی هایی صورت پذیرفت تا با حضور دکتر همتی رییس جمعیت هلال احمر و دکتر حاجی میرزایی وزیر آموزش و پروش تفاهم نامه همکاری سازمان جوانان با وزارت آموزش و پرورش امضا و تمدید گردد.

ایشان گفت سازمان جوانان برنامه ریزی هایی را جهت برگزاری سه دوره آموزشی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم انجام داده که در بحث تولید محتوا با معاونت آموزش همکاری های ویژه و مستمری انجام خواهد داد.

وی بیان داشت همچنین تفاهم نامه ای با سردار مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درحال انعقاد می باشد که نیازمند تولید محتوای آموزشی درخصوص آسیب های اجتماعی با همکاری و کمک معاونت آموزش هستیم. دکتر گل فشان در ادامه گفت مبحث پژوهش را در کانون های دانشجویی وطلاب با توجه به اهمیت پژوهش در گسترش علم، به جد پیگیری خواهیم کرد.

ایشان بیان داشت با توجه به اینکه سازمان با بهره گیری از تعداد بالای اعضا جوانان خود در سطح کشور دارای فضا و بسترهای مجازی پربازدید و باکیفیتی است، از این رو می توان آموزش از طریق فضاهای مجازی را با قدرت فعال کرد.

در ادامه نیز دکتر رحمانی معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر گفت کارشناسان حوزه ها و سازمان ها بایستی نیاز سنجی آموزشی را انجام دهند تا سرفصل ها و محتواهای آموزشی مشخص شود. با ارائه سرفصل مشخص می توان تولید محتوای مناسب کرد که با مستند سازی این محتوا می شود از آن به عنوان یک منبع معتبر بهره مند شد.

وی در پایان گفت باتوجه به اینکه در این معاونت بخشی نگری نداریم بایستی با ایجاد یک تعامل خوب، بستر مناسبی را برای اجرای برنامه های آموزشی فراهم کنیم زیرا هدف همه ما آموزش همه اقشار جامعه می باشد.