- سازمان جوانان جمعیت هلال احمر - http://rcsy.ir -

اجرای طرح ملی غمگساران جوان در استان مرکزی

 

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مرکزی،آرش اشتری در رابطه با این خبرگفت: طرح غمگساران باهدف تسلی بخشی به بازماندگان کووید ۱۹ در استان مرکزی اجراشد.

وی افزود: در ابتدا جوانان مرکزی با حضور در بیمارستانها از مدافعین سلامت تجلیل به عمل آوردند سپس با حضور در خانه های این متوفیان سعی در ایجاد جوی آرام در بین خانواده های آنان نمودند.

اشتری خاطرنشان کرد: جهت تسلی دل بازماندگان جمعیت هلال احمر در سراسر استان اقدام به اجرای برنامه ای در مساجد نمودند در این برنامه از سخنرانان ومداحان به نام شهرستانی واستانی دعوت به عمل آمد وبرخی خانواده های متوفیان در این برنامه حضور یافتند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این گونه طرحها در واحد جوانان باعث ایجاد انگیزه در جوانان وحضور حداکثری جوانان در برنامه های سازمان است وجوانان با حضور در اینگونه برنامه ها در واقع شعار نوعدوستی را در معنای واقعی خود احساس میکنند.