- سازمان جوانان جمعیت هلال احمر - http://rcsy.ir -

۵۲ دبیردر انتخابات مجامع دبیران کانونهای چهارگانه استان مرکزی به رقابت پرداختند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مرکزی ، آرش اشتری در رابطه با این خبرگفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا انتخابات مجامع دبیران کانونهای چهار گانه در شعب تابعه هلال احمر استان به صورت مجازی برگزار شد  .

وی افزود: در این رقابت ۵۲ دبیر کانونهای چهارگانه دانشجویی، طلاب،بخش آزاد و روستایی به رقابت پرداختند واز هرشعبه یک دبیر به مرحله انتخابات استانی راه پیدا نمود.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی تصریح کرد:در تاریخ ۲۲ اردیبهشت مرحله استانی انتخابات مجامع دبیران کانونهای استان با حضور ۱۱ دبیر منتخب ونه کاندیدا برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در پایان انتخابات دبیر ونایب دبیرمجمع استان تعیین و دبیر مجمع استان به مرحله کشوری معرفی خواهد شد.

این مقام مسئول تعداد شعب شرکت کننده در انتخابات مجامع را ۱۱ شعبه دانست وبیان داشت:از شهرستان اراک تعداد ۱۰ دبیر که یک دبیر از کانون دانشجویی ، شعبه آشتیان ۶ دبیر که یک دبیر از کانون دانشجویی، شعبه تفرش ۲ دبیر که یک دبیر از کانون طلاب ، خمین ۴ دبیر که یک دبیر از کانون دانشجویی، خنداب ۲ دبیر که یک دبیر از شاخه آزاد، شعبه دلیجان ۸ کاندید که یک دبیر از کانون دانشجویی، شعبه زرندیه ۲ دبیر که یک دبیر از شاخه آزاد، شعبه ساوه ۵ دبیر که یک دبیر از شاخه دانشجویی ، شازند ۵ دبیر که یک دبیر از شاخه آزاد، محلات ۴ شعبه که یک دبیر از شاخه آزاد ، وشهرستان غرق آباد ۴ دبیر که یک دبیر از شاخه طلاب به رقابت پرداختند وبه مرحله استانی را پیدا نمودند.