گزارش تصویری// نخستین نشست رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با کارشناسان معاونت دانش آموزی

نشست دکتر گل فشان، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با کارشناسان معاونت دانش آموزی سازمان در خصوص ارائه نظر و پیشنهادات در این حوزه و بررسی چالش های موجود برگزار شد.