تقدیرجوانان مرکزی از مدافعین  سلامت

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی از حضور جمعی از پرسنل واعضاء جوانان در بیمارستان امام خمینی (ره)وتقدیراز خدمات شبانه روزی مدافعین سلامت خبرداد.

 

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مرکزی ، آرش اشتری در رابطه با این خبرگفت: جوانان جمعیت هلال احمر برای قدر دانی وعرض خسته نباشید به همراه مسئول امور جوانان در بیمارستانها حضور یافتند واز نزدیک شاهد زحمات این فرشتگان زمینی بودند وبا اهداء گل وشیرینی گوشه ای از زحمات این مدافعین را قدر دانی نمودند.

وی افزود: با شیوع ویروس کرونا این فرشتگان زمینی باگذشتن از جان وزندگی خود در کنار بیماران کرونای قرار گرفتند و لحظه ای این بیماران را تنها نگذاشتن با بهبود یافتن یک بیمار خنده برلبانشان جاری میشود وبا فوت یک بیمار گریه در چشمانشان نمایان میشود.

اشتری خاطرنشان کرد: هدف از اینگونه از برنامه ها در واحد جوانان فراگرفتن درس ایمان واز خود گذشتگی است درواقع قرار گرفتن جوانان در چنین فضاهای که سرشار از معنویات واز خود گذشتگی است باعث میشود جوانان امروز ما نیروهای قوی در آینده باشند تا در شرایط مشکلات وگرفتاری بتوانند در کنار هموطنانشان قرار بگیرند.